TIN TỨC

Giấy phép thành lập Chi nhánh

Giấy phép thành lập Chi nhánh Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi quy định tại Điều 15 Nghị định này, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực ...
Đọc Thêm

Các trường hợp điều chỉnh Giấy phép thành lập 

Các trường hợp điều chỉnh Giấy phép thành lập  Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh trong những trường hợp sau: Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài. Thay đổi nội dung hoạt động của ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép 

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép  Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan ...
Đọc Thêm

Thời hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Thời hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ...
Đọc Thêm

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau: Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế ...
Đọc Thêm

Quyền thành lập Văn phòng đại diện

Quyền thành lập Văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài được thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Một thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn một Văn phòng đại diện hoặc ...
Đọc Thêm

Phương tiện làm việc của lực lượng Quản lý thị trường

Phương tiện làm việc của lực lượng Quản lý thị trường Phương tiện làm việc phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường gồm: Xe ô tô chở người, xe ô tô tải, xe ô tô bán tải, xe ô tô chuyên dùng, xe ...
Đọc Thêm

Ngạch công chức Quản lý thị trường

Ngạch công chức Quản lý thị trường Công chức Quản lý thị trường là người được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ nhiệm vào các ngạch công chức Quản lý thị trường. Công chức ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của người nhận hàng

Chi trả tiền bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày chi trả xong số tiền bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này, người vận chuyển phải thông báo cho người thuê vận chuyển và người nhận hàng biết về ...
Đọc Thêm

Xử lý hàng hóa bị lưu giữ trong trường hợp đặc biệt

Xử lý hàng hóa bị lưu giữ trong trường hợp đặc biệt Hàng hóa bị lưu giữ thuộc loại hàng hóa cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, cấm tạm nhập - tái xuất, cấm tạm xuất - tái nhập hoặc hàng hóa bị cấm kinh doanh, cấm lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam phải được xử lý theo quy ...
Đọc Thêm

Thủ tục hải quan 

Thủ tục hải quan  Đối với hàng hóa bị lưu giữ trong trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này được người vận chuyển mang bán đấu giá phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa theo quy định có liên quan của pháp luật. Ngoài hồ sơ hải quan đối với ...
Đọc Thêm

Thông báo về hàng hóa bị lưu giữ

Nguyên tắc chung xử lý hàng hóa  Khi thực hiện quyền lưu giữ hàng hóa theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này, người vận chuyển phải giao kết hợp đồng gửi giữ hàng hóa với người lưu giữ để dỡ hàng ra khỏi tàu và gửi vào nơi an toàn theo quy định của pháp luật. Nội ...
Đọc Thêm

Quyền lưu giữ hàng hóa của người vận chuyển

Quyền lưu giữ hàng hóa của người vận chuyển Người vận chuyển có quyền lưu giữ hàng hóa trong các trường hợp sau đây: Người nhận hàng không đến nhận, từ chối nhận hàng. Người nhận hàng trì hoãn việc nhận hàng và đã quá thời gian theo thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ...
Đọc Thêm

Điều kiện tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức

Điều kiện tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức Tàu biển được mua, đóng mới của doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước phải đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Tàu biển thuộc sở ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm và quyền hạn của người mua

Trách nhiệm và quyền hạn của người mua Tổ chức, cá nhân mua, bán, đóng mới tàu biển chịu trách nhiệm về: a) Tính xác thực và hợp pháp của tài liệu kèm theo hồ sơ quyết định mua, bán, đóng mới tàu biển; b) Tính xác thực và chất lượng kỹ thuật của tàu biển; giá mua, bán, đóng ...
Đọc Thêm

Quy trình thực hiện dự án đóng mới tàu biển

Quy trình thực hiện dự án đóng mới tàu biển Dự án đóng mới tàu biển sử dụng vốn nhà nước được thực hiện theo quy trình sau: a) Lựa chọn, xác định giá và nguồn vốn đóng mới tàu biển; dự kiến các chi phí liên quan đến giao dịch đóng mới tàu biển; b) Lập, thẩm định, phê ...
Đọc Thêm

Quy trình thực hiện việc mua tàu biển

Quy trình thực hiện việc mua tàu biển Việc mua tàu biển sử dụng vốn nhà nước được thực hiện theo quy trình sau: a) Lựa chọn tàu, dự kiến giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua tàu; b) Lập, thẩm định, phê duyệt dự án mua tàu biển. Dự án mua tàu biển gồm ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc mua, bán, đóng mới tàu biển

Nguyên tắc mua, bán, đóng mới tàu biển Việc mua, bán, đóng mới tàu biển là hoạt động đầu tư đặc thù; quy trình, thủ tục mua, bán, đóng mới tàu biển được thực hiện theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp Luật. Tàu biển được mua, bán, đóng mới ...
Đọc Thêm

Quy định chung về xóa đăng ký

Quy định chung về xóa đăng ký Tàu biển Việt Nam được xóa đăng ký tại Việt Nam trong các trường hợp quy định tại Điều 25 Bộ Luật hàng hải Việt Nam năm 2015. Chủ tàu phải thực hiện thủ tục xóa đăng ký tàu biển trong thời hạn quy định đối với một số trường hợp sau: a) ...
Đọc Thêm

Quy định về đăng ký tàu biển công vụ

Quy định về đăng ký tàu biển công vụ Đăng ký tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi và giàn di động là việc ghi, lưu trữ các thông tin về tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi và giàn di động vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký nội dung thay đổi

Thủ tục đăng ký nội dung thay đổi Trường hợp có thay đổi nội dung thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này, chậm nhất sau 30 ngày, chủ tàu phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký tàu biển loại nhỏ

Thủ tục đăng ký tàu biển loại nhỏ Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển loại nhỏ được cấp 01 bản chính theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Hồ sơ đăng ký tàu biển loại nhỏ, bao gồm: a) Tờ khai đăng ký tàu biển theo Mẫu số 01 quy ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký tàu biển đang đóng

Thủ tục đăng ký tàu biển đang đóng Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đang đóng: a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đang đóng được cấp 01 bản chính theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; b) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đang đóng không có ...
Đọc Thêm

Thủ tục cấp Giấy phép tạm thời 

Thủ tục cấp Giấy phép tạm thời  Giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam: a) Giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam mua tàu biển của tổ chức, cá nhân nước ngoài, do Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký tàu biển tạm thời

Thủ tục đăng ký tàu biển tạm thời Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam: a) Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam được cấp 01 bản chính cho chủ tàu đăng ký tàu biển tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam theo Mẫu số 08 quy định tại Phụ lục ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký tàu biển có thời hạn

Thủ tục đăng ký tàu biển có thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển có thời hạn. a) Thời hạn đăng ký của tàu biển được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký tàu biển tương ứng với thời hạn của hợp đồng thuê mua tàu hoặc hợp đồng thuê tàu trần hoặc theo đề nghị của chủ ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký tàu biển không thời hạn

Thủ tục đăng ký tàu biển không thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam. a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam được cấp cho tàu biển đăng ký không thời hạn có đủ các Điều kiện và đã được đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam theo thủ ...
Đọc Thêm

Giới hạn tuổi tàu biển nước ngoài đã qua sử dụng

Giới hạn tuổi tàu biển nước ngoài đã qua sử dụng Tuổi của tàu biển, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động mang cờ quốc tịch nước ngoài đã qua sử dụng đăng ký lần đầu tại Việt Nam được thực hiện theo quy định sau: a) Tàu khách, tàu ngầm, tàu lặn: Không quá 10 năm; ...
Đọc Thêm

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện chức năng của cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam. Các Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ đăng ký tàu biển theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam. Điều 5. Nhiệm vụ của cơ quan đăng ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước 

Nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước  Chỉ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu ...
Đọc Thêm

Biện pháp quản lý ngoại thương

Biện pháp quản lý ngoại thương Chỉ tham gia giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương liên quan đến quan hệ giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bảo đảm ...
Đọc Thêm

Phát triển hoạt động ngoại thương

Phát triển hoạt động ngoại thương Chính sách xúc tiến thương mại hỗ trợ hoạt động ngoại thương được thực hiện thông qua hoạt động của các cơ quan, tổ chức sau đây: a) Hoạt động của các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại trong nước; b) Hoạt động của các tổ chức xúc tiến thương mại tại ...
Đọc Thêm

Chính sách chung về phát triển hoạt động ngoại thương

Chính sách chung về phát triển hoạt động ngoại thương Nhà nước có chính sách phát triển hoạt động ngoại thương thông qua các biện pháp sau đây: a) Hoạt động tín dụng do Chính phủ quy định phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; b) Xúc ...
Đọc Thêm

Biện pháp kiểm soát khẩn cấp 

Biện pháp kiểm soát khẩn cấp  Hàng hóa đến từ quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực địa lý xảy ra chiến tranh, tham gia chiến tranh, xung đột hoặc có nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến an ninh, lợi ích quốc gia của Việt Nam. Hàng hóa đến từ ...
Đọc Thêm

Tái áp dụng biện pháp tự vệ

Tái áp dụng biện pháp tự vệ Biện pháp tự vệ đã được áp dụng với một loại hàng hóa có thể được tái áp dụng đối với hàng hóa đó theo quy định sau đây: a) Trường hợp biện pháp tự vệ đã được áp dụng từ 04 năm trở lên, bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu ...
Đọc Thêm

Áp dụng biện pháp tự vệ

Áp dụng biện pháp tự vệ Việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định căn cứ vào kết luận sơ bộ của Cơ quan điều tra trước khi kết thúc điều tra, nếu xét thấy việc chậm thi hành biện pháp tự vệ gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe ...
Đọc Thêm

Nội dung điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

Căn cứ tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ Việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ được thực hiện khi có hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ của tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp là hàng hóa có ...
Đọc Thêm

Biện pháp tự vệ

Biện pháp tự vệ Biện pháp tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam (sau đây gọi là biện pháp tự vệ) là biện pháp được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được nhập khẩu quá mức vào Việt Nam gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng ...
Đọc Thêm

Rà soát việc áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Rà soát việc áp dụng biện pháp chống trợ cấp Việc rà soát theo đề nghị của bên liên quan trong vụ việc điều tra được thực hiện như sau: a) Sau 01 năm kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp chống trợ cấp, Bộ trưởng Bộ Công Thương có quyền quyết định rà soát việc áp ...
Đọc Thêm

Áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Áp dụng biện pháp chống trợ cấp Việc áp dụng thuế chống trợ cấp tạm thời do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định căn cứ vào kết luận sơ bộ của Cơ quan điều tra. Mức thuế chống trợ cấp tạm thời không được vượt quá mức trợ cấp trong kết luận sơ bộ. Thời hạn áp dụng thuế ...
Đọc Thêm

Nội dung điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Căn cứ tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp Việc điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp được thực hiện khi có hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống trợ cấp của tổ chức, cá nhân đại diện cho ngành sản xuất trong nước. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu ...
Đọc Thêm

Biện pháp chống trợ cấp

Các trợ cấp có thể bị áp dụng biện pháp chống trợ cấp Các trợ cấp sau đây có thể bị áp dụng biện pháp chống trợ cấp, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác: Trợ cấp dựa vào kết quả xuất khẩu; ...
Đọc Thêm

Biện pháp chống trợ cấp

Biện pháp chống trợ cấp Biện pháp chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (sau đây gọi là biện pháp chống trợ cấp) là biện pháp được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp khi nhập khẩu vào Việt Nam gây ra thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt ...
Đọc Thêm

biện pháp chống bán phá giá

Biện pháp chống bán phá giá Việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá được thực hiện khi có hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá của tổ chức, cá nhân đại diện cho ngành sản xuất trong nước. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp ...
Đọc Thêm

Biện pháp chống bán phá giá

Biện pháp chống bán phá giá Biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (sau đây gọi là biện pháp chống bán phá giá) là biện pháp được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được xác định bị bán phá giá khi nhập khẩu vào Việt Nam gây ra thiệt hại đáng ...
Đọc Thêm

Cung cấp, thu thập thông tin, tài liệu

Cung cấp, thu thập thông tin, tài liệu Bên liên quan trong vụ việc điều tra có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan điều tra. Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra và những người có quyền tiếp cận thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc ...
Đọc Thêm

Cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra Cơ quan điều tra do Chính phủ thành lập thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Cơ quan điều tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và thông báo hồ sơ ...
Đọc Thêm

Chấm dứt điều tra vụ việc phòng vệ thương mại

Chấm dứt điều tra vụ việc phòng vệ thương mại Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định chấm dứt điều tra trong các trường hợp sau đây: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tự nguyện rút hồ sơ; Kết luận sơ bộ của Cơ quan điều tra xác định ...
Đọc Thêm

Các biện pháp phòng vệ thương mại

Các biện pháp phòng vệ thương mại Các biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm biện pháp chống bán phá giá, biện pháp chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam trong những trường hợp cụ thể. Chính phủ quy ...
Đọc Thêm

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là đối tượng phải kiểm tra bao gồm: a) Hàng hóa phải áp dụng biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch quy định tại các điều 61, 62, 63 và 64 của Luật này; b) Hàng hóa có tiềm ẩn khả năng gây mất an toàn ...
Đọc Thêm

Áp dụng biện pháp kiểm dịch thực vật

Áp dụng biện pháp kiểm dịch động vật Hàng hóa là động vật, sản phẩm động vật thuộc diện kiểm dịch trước khi xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển cửa khẩu, gửi vào kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải được kiểm dịch theo quy định của pháp luật về ...
Đọc Thêm

Mục tiêu, nguyên tắc áp dụng biện pháp kỹ thuật

Mục tiêu, nguyên tắc áp dụng biện pháp kỹ thuật Việc áp dụng biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng hàng hóa; bảo vệ an toàn sức khỏe con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường sinh thái, đa dạng sinh học; phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và bảo đảm ...
Đọc Thêm

Áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa xuất khẩu

Áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa xuất khẩu Áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương đối với hàng hóa được đưa từ khu vực hải quan riêng ra nước ngoài như đối với hàng hóa được đưa từ nội địa ra nước ngoài. Không áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương đối với hàng hóa đưa ...
Đọc Thêm

Cơ chế điều hành hoạt động thương mại

Cơ chế điều hành hoạt động thương mại Hoạt động thương mại biên giới được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính. Trường hợp hoạt động thương mại biên giới được thực hiện qua cửa khẩu khác, qua nơi mở ra cho qua lại biên giới thì phải bảo đảm các điều kiện, chịu sự giám ...
Đọc Thêm

Quản lý hoạt động đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài

Quản lý hoạt động đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài Thương nhân được đặt gia công ở nước ngoài hàng hóa lưu thông hợp pháp. Việc xuất khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư để gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công thực hiện theo quy định về quản lý xuất khẩu, ...
Đọc Thêm

Quản lý hoạt động ủy thác 

Quản lý hoạt động ủy thác  Thương nhân được ủy thác xuất khẩu, ủy thác nhập khẩu hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc không phải là hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, bên ...
Đọc Thêm

Thời gian quá cảnh

Thời gian quá cảnh Thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam tối đa là 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp được gia hạn; trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng, tổn thất; phương tiện vận tải chở hàng quá cảnh ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc quản lý hoạt động quá cảnh hàng hóa

Nguyên tắc quản lý hoạt động quá cảnh hàng hóa Hàng hóa quá cảnh khi xuất khẩu phải là toàn bộ hàng hóa đã nhập khẩu. Việc tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa hoặc tự mình thực hiện quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam, thuê thương nhân nước ngoài ...
Đọc Thêm

Chuyển khẩu hàng hóa

Chuyển khẩu hàng hóa Thương nhân kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch ...
Đọc Thêm

Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác

Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác Trừ trường hợp kinh doanh tạm nhập, tái xuất quy định tại Điều 39 của Luật này, thương nhân được tạm nhập vào Việt Nam hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa không thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu ...
Đọc Thêm

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất Việc thương nhân mua hàng hóa từ một nước đưa vào lãnh thổ Việt Nam hoặc từ khu vực hải quan riêng đưa vào nội địa và bán chính hàng hóa đó sang nước, khu vực hải quan riêng khác được thực hiện như sau: a) Thương nhân phải có giấy phép kinh doanh ...
Đọc Thêm

Kiểm tra xuất xứ hàng hóa

Kiểm tra xuất xứ hàng hóa Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu của thương nhân. Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan hải quan kiểm tra xuất xứ hàng hóa xuất ...
Đọc Thêm

Biện pháp chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Biện pháp chứng nhận xuất xứ hàng hóa Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa bao gồm: a) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa dưới dạng văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp cho thương nhân; b) Chứng từ tự chứng nhận ...
Đọc Thêm

Biện pháp quản lý theo giấy phép xuất khẩu

Biện pháp quản lý theo giấy phép xuất khẩu Quản lý theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi là quản lý theo giấy phép) là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương ...
Đọc Thêm

Biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu

Biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu Chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa nhất định. Điều 27. Áp dụng biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập ...
Đọc Thêm

Biện pháp chỉ định cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu

Biện pháp chỉ định cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu Chỉ định cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định cửa khẩu được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhất định. Điều 24. Áp dụng biện pháp chỉ định cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu Áp ...
Đọc Thêm

Biện pháp hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

Biện pháp hạn ngạch thuế quan nhập khẩu Hạn ngạch thuế quan xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa xuất khẩu với thuế suất cụ thể. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước ...
Đọc Thêm

Biện pháp hạn ngạch xuất khẩu

Biện pháp hạn ngạch xuất khẩu Hạn ngạch xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định áp dụng để hạn chế số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Hạn ngạch nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ...
Đọc Thêm

Các trường hợp ngoại lệ

Các trường hợp ngoại lệ Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đã có quyết định tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ...
Đọc Thêm

Biện pháp tạm ngừng xuất khẩu

Biện pháp tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu Tạm ngừng xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định không được đưa hàng hóa từ nội địa vào khu vực hải quan riêng hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong một khoảng thời gian nhất định. Tạm ngừng nhập khẩu ...
Đọc Thêm

Biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu Cấm xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định không được đưa hàng hóa từ nội địa vào khu vực hải quan riêng hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Cấm nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm quản lý nhà nước về ngoại thương

Trách nhiệm quản lý nhà nước về ngoại thương Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về ngoại thương. Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về ngoại thương và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, ban ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc quản lý nhà nước về ngoại thương

Nguyên tắc quản lý nhà nước về ngoại thương Nhà nước quản lý ngoại thương theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bảo đảm minh bạch, công khai, bình đẳng, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bảo đảm quyền và ...
Đọc Thêm

Hình thức giải quyết tranh chấp

Hình thức giải quyết tranh chấp Thương lượng giữa các bên. Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải. Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án. Thủ tục giải quyết tranh chấp trong thương mại tại Trọng tài, Toà án được tiến ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm pháp luật về thương mại

Hành vi vi phạm pháp luật về thương mại Các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại bao gồm: a) Vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh; giấy phép kinh doanh của thương nhân; thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam và của thương nhân nước ...
Đọc Thêm

Huỷ bỏ hợp đồng trong trường hợp giao hàng

Huỷ bỏ hợp đồng trong trường hợp giao hàng Trường hợp có thoả thuận về giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần, nếu một bên không thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc giao hàng, cung ứng dịch vụ và việc này cấu thành một vi phạm cơ bản đối với lần giao hàng, cung ứng dịch vụ ...
Đọc Thêm

Hậu quả pháp lý của việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng

Hậu quả pháp lý của việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật này. Điều 310. Đình chỉ thực hiện hợp đồng Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm ...
Đọc Thêm

Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán

Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ ...
Đọc Thêm

Bồi thường thiệt hại

Bồi thường thiệt hại Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ...
Đọc Thêm

Gia hạn thực hiện nghĩa vụ

Gia hạn thực hiện nghĩa vụ Trường hợp buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có thể gia hạn một thời gian hợp lý để bên vi phạm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Điều 299. Quan hệ giữa chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và các loại chế tài khác Trừ trường hợp có ...
Đọc Thêm

Thông báo và xác nhận trường hợp miễn trách nhiệm

Thông báo và xác nhận trường hợp miễn trách nhiệm Bên vi phạm hợp đồng phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên kia về trường hợp được miễn trách nhiệm và những hậu quả có thể xảy ra. Khi trường hợp miễn trách nhiệm chấm dứt, bên vi phạm hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia ...
Đọc Thêm

Các loại chế tài trong thương mại

Các loại chế tài trong thương mại Buộc thực hiện đúng hợp đồng. Phạt vi phạm. Buộc bồi thường thiệt hại. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng. Đình chỉ thực hiện hợp đồng. Huỷ bỏ hợp đồng. Các biện pháp khác do các bên thoả thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước ...
Đọc Thêm

Quyền của thương nhân nhận quyền

Quyền của thương nhân nhận quyền Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các quyền sau đây: Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhượng quyền thương mại; Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân ...
Đọc Thêm

Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Điều 286. Quyền của thương nhân nhượng quyền Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các quyền sau đây: Nhận tiền nhượng quyền; Tổ chức ...
Đọc Thêm

Lợi ích phát sinh trong thời hạn thuê

Cho thuê lại Bên thuê chỉ được cho thuê lại hàng hoá khi có sự chấp thuận của bên cho thuê. Bên thuê phải chịu trách nhiệm về hàng hoá cho thuê lại trừ trường hợp có thoả thuận khác với bên cho thuê. Trong trường hợp bên thuê cho thuê lại hàng hóa cho thuê mà không có sự ...
Đọc Thêm

Chấp nhận hàng hoá cho thuê

Chấp nhận hàng hoá cho thuê Bên thuê được coi là đã chấp nhận hàng hoá cho thuê sau khi bên thuê có cơ hội hợp lý để kiểm tra hàng hoá cho thuê và thực hiện một trong các hành vi sau đây: a) Không từ chối hàng hoá cho thuê; b) Xác nhận sự phù hợp của hàng ...
Đọc Thêm

Hàng hoá cho thuê không phù hợp với hợp đồng

Hàng hoá cho thuê không phù hợp với hợp đồng Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, hàng hoá được coi là không phù hợp với hợp đồng khi hàng hoá đó thuộc một trong các trường hợp sau đây: Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hoá cùng chủng loại; Không phù ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê

Sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê Bên thuê không được sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê nếu không được bên cho thuê chấp thuận. Trường hợp bên thuê thực hiện việc sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê mà không ...
Đọc Thêm

Cho thuê hàng hoá

Cho thuê hàng hoá Cho thuê hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê. Điều 270. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê Trừ ...
Đọc Thêm

Uỷ quyền giám định

Bồi thường thiệt hại trong trường hợp kết quả giám định sai Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết quả sai do lỗi vô ý của mình thì phải trả tiền phạt cho khách hàng. Mức phạt do các bên thỏa thuận, nhưng không vượt quá mười lần thù lao ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có các quyền sau đây: a) Yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các tài liệu cần thiết để thực hiện dịch vụ giám định; b) Nhận thù lao dịch vụ giám định và các chi ...
Đọc Thêm

Chứng thư giám định

Chứng thư giám định Chứng thư giám định là văn bản xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ theo các nội dung giám định được khách hàng yêu cầu. Chứng thư giám định phải có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, chữ ký, họ ...
Đọc Thêm

Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định

Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định Chỉ các thương nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định thương mại mới được phép thực hiện dịch vụ giám định và cấp chứng thư giám định. Điều 257. Điều kiện kinh doanh dịch ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quá cảnh

Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quá cảnh Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quá cảnh có các quyền sau đây: a) Yêu cầu bên thuê dịch vụ quá cảnh đưa hàng hóa đến cửa khẩu nhập của Việt Nam theo đúng thời gian đã thỏa thuận; b) Yêu cầu ...
Đọc Thêm

Dịch vụ quá cảnh hàng hóa

Dịch vụ quá cảnh hàng hóa Dịch vụ quá cảnh hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân thực hiện việc quá cảnh cho hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam để hưởng thù lao. Điều 250. Điều kiện kinh doanh dịch vụ quá cảnh Thương nhân ...
Đọc Thêm

Giám sát hàng hóa quá cảnh

Giám sát hàng hóa quá cảnh Hàng hóa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan Việt Nam trong toàn bộ thời gian quá cảnh. Điều 246. Thời gian quá cảnh Thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam tối đa là ba mươi ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục ...
Đọc Thêm

Quyền quá cảnh hàng hóa

Quyền quá cảnh hàng hóa Mọi hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài đều được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam và chỉ cần làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập và cửa khẩu xuất theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp sau đây: a) Hàng hóa là các loại ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

Quyền và nghĩa vụ của khách hàng Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, khách hàng có các quyền và nghĩa vụ sau đây: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng; Cung cấp đầy đủ chỉ dẫn cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics; Thông tin chi tiết, đầy đủ, chính xác và kịp thời ...
Đọc Thêm

Dịch vụ logistics

Dịch vụ logistics Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc ...
Đọc Thêm

Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Thông báo kết quả đấu thầu và ký kết hợp đồng Ngay sau khi có kết quả đấu thầu, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo kết quả đấu thầu cho bên dự thầu. Bên mời thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với bên trúng thầu trên cơ sở sau đây: a) Kết quả đấu ...
Đọc Thêm

Biên bản mở thầu

Biên bản mở thầu Khi mở thầu, bên mời thầu và các bên dự thầu có mặt phải ký vào biên bản mở thầu. Biên bản mở thầu phải có các nội dung sau đây: a) Tên hàng hoá, dịch vụ đấu thầu; b) Ngày, giờ, địa điểm mở thầu; c) Tên, địa chỉ của bên mời thầu, các bên ...
Đọc Thêm

Bảo đảm dự thầu

Bảo đảm dự thầu Bảo đảm dự thầu được thực hiện dưới hình thức đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu. Bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu nộp tiền đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu khi nộp hồ sơ dự thầu. Tỷ lệ tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu do ...
Đọc Thêm

Sơ tuyển các bên dự thầu

Sơ tuyển các bên dự thầu Bên mời thầu có thể tổ chức sơ tuyển các bên dự thầu nhằm lựa chọn những bên dự thầu có khả năng đáp ứng các điều kiện mà bên mời thầu đưa ra. Điều 218. Hồ sơ mời thầu Hồ sơ mời thầu bao gồm: a) Thông báo mời thầu; b) Các yêu ...
Đọc Thêm

Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ

Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên mua hàng hoá, dịch vụ thông qua mời thầu (gọi là bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu (gọi là bên dự thầu) thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu ...
Đọc Thêm

Thù lao dịch vụ đấu giá hàng hoá

Thù lao dịch vụ đấu giá hàng hoá Trường hợp không có thoả thuận về mức thù lao dịch vụ đấu giá hàng hóa thì thù lao được xác định như sau: Trường hợp cuộc đấu giá thành công thì thù lao dịch vụ đấu giá được xác định theo Điều 86 của Luật này; Trường hợp đấu giá không ...
Đọc Thêm

Thời điểm thanh toán tiền mua hàng hoá

Thời điểm thanh toán tiền mua hàng hoá Thời điểm thanh toán tiền mua hàng hoá do người tổ chức đấu giá và người mua hàng hoá đấu giá thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì thời điểm thanh toán tiền mua hàng hoá là thời điểm theo quy định tại Điều 55 của Luật này. Điều 208. Địa ...
Đọc Thêm

Rút lại giá đã trả

Rút lại giá đã trả Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, nếu người trả giá cao nhất rút ngay lại giá đã trả thì cuộc đấu giá vẫn được tiếp tục từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Trường hợp bán đấu giá theo phương thức đặt giá xuống, nếu người đầu tiên ...
Đọc Thêm

Những người không được tham gia đấu giá

Những người không được tham gia đấu giá Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình ...
Đọc Thêm

Xác định giá khởi điểm

Xác định giá khởi điểm Người bán hàng phải xác định giá khởi điểm. Trong trường hợp người tổ chức đấu giá được uỷ quyền xác định giá khởi điểm thì phải thông báo cho người bán hàng trước khi niêm yết việc bán đấu giá. Trường hợp hàng hoá đấu giá là đối tượng cầm cố, thế chấp thì ...
Đọc Thêm

Quyền của người bán hàng

Quyền của người bán hàng Trừ trường hợp có thoả thuận khác, người bán hàng có các quyền sau đây: Nhận tiền hàng đã bán đấu giá và khoản chênh lệch thu được trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 204 của Luật này hoặc nhận lại hàng hoá trong trường hợp đấu giá không thành; Giám sát ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc đấu giá

Người tham gia đấu giá, người điều hành đấu giá Người tham gia đấu giá hàng hoá là tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia cuộc đấu giá. Người điều hành đấu giá là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu giá. Điều 188. Nguyên tắc đấu ...
Đọc Thêm

Thù lao gia công

Thù lao gia công Bên nhận gia công có thể nhận thù lao gia công bằng tiền hoặc bằng sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị dùng để gia công. Trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, nếu bên nhận gia công nhận thù lao gia công bằng sản phẩm gia công, máy ...
Đọc Thêm

Hàng hóa gia công

Hàng hóa gia công Tất cả các loại hàng hóa đều có thể được gia công, trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh. Trường hợp gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài thì hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu có thể được ...
Đọc Thêm

Thanh toán trong đại lý

Thanh toán trong đại lý Trừ trường hợp có thoả thuận khác, việc thanh toán tiền hàng, tiền cung ứng dịch vụ và thù lao đại lý được thực hiện theo từng đợt sau khi bên đại lý hoàn thành việc mua, bán một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng một khối lượng dịch vụ nhất định. Điều 177 ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của bên giao đại lý

Nghĩa vụ của bên giao đại lý Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các nghĩa vụ sau đây: Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho bên đại lý thực hiện hợp đồng đại lý; Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng ...
Đọc Thêm

Quyền sở hữu trong đại lý thương mại

Quyền sở hữu trong đại lý thương mại Bên giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hoá hoặc tiền giao cho bên đại lý. Điều 171. Thù lao đại lý Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thù lao đại lý được trả cho bên đại lý dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá. Trường ...
Đọc Thêm

Đại lý thương mại

Đại lý thương mại Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao. Điều ...
Đọc Thêm

Hàng hoá uỷ thác

Hàng hoá uỷ thác Tất cả hàng hoá lưu thông hợp pháp đều có thể được uỷ thác mua bán. Điều 159. Hợp đồng uỷ thác Hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Điều 160. Uỷ thác lại cho bên thứ ...
Đọc Thêm

Quyền hưởng thù lao môi giới

Quyền hưởng thù lao môi giới Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau. Trường hợp không có thỏa thuận, mức thù lao môi giới được xác định theo quy định tại Điều 86 của Luật này. Điều 154 ...
Đọc Thêm

Thanh toán chi phí phát sinh

Thanh toán chi phí phát sinh Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên đại diện có quyền yêu cầu được thanh toán các khoản chi phí phát sinh hợp lý để thực hiện hoạt động đại diện. Điều 149. Quyền cầm giữ Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại diện có quyền cầm giữ tài sản, tài ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của bên đại diện

Nghĩa vụ của bên đại diện Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại diện có các nghĩa vụ sau đây: Thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa và vì lợi ích của bên giao đại diện; Thông báo cho bên giao đại diện về cơ hội và kết quả thực hiện các hoạt động thương ...
Đọc Thêm

Đại diện cho thương nhân

Đại diện cho thương nhân Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia hội chợ

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia hội chợ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận với thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Bán, tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại theo quy định của pháp luật. Được tạm ...
Đọc Thêm

Hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ

Hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ Tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ đều được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm xuất khẩu theo quy định của pháp luật. Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm xuất khẩu chỉ được tham gia hội chợ, ...
Đọc Thêm

Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức tại Việt Nam phải được đăng ký và phải được xác nhận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Chính phủ quy ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ trưng bày

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ trưng bày Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây: Thực hiện việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ theo thoả thuận trong hợp đồng; Bảo quản hàng hoá trưng bày, giới ...
Đọc Thêm

Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá

Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Điều 125. Quyền của bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ Trừ trường hợp có ...
Đọc Thêm

Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó. Điều 118. Quyền trưng bày, giới thiệu hàng hoá, ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại có các nghĩa vụ sau đây: Thực hiện sự lựa chọn của bên thuê quảng cáo về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi ...
Đọc Thêm

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Điều 111. Quyền của bên thuê quảng cáo thương mại Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên thuê quảng cáo thương mại có các quyền ...
Đọc Thêm

Sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại

Sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại quy định tại Điều 106 của Luật này phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: a) Tuân ...
Đọc Thêm

Quảng cáo thương mại

Quảng cáo thương mại Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình. Điều 103. Quyền quảng cáo thương mại Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài ...
Đọc Thêm

Cách thức thông báo

Cách thức thông báo Việc thông báo khuyến mại hàng hoá theo quy định tại Điều 97 của Luật này được thực hiện bằng một trong các cách thức sau đây: a) Tại địa điểm bán hàng hóa và nơi để hàng hoá bày bán; b) Trên hàng hoá hoặc bao bì hàng hóa; c) Dưới bất kỳ cách thức ...
Đọc Thêm

Quyền của thương nhân thực hiện khuyến mại

Quyền của thương nhân thực hiện khuyến mại Lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm khuyến mại, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại. Quy định các lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng phù hợp với khoản 4 Điều 94 của Luật này. Thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc ...
Đọc Thêm

Khuyến mại

Khuyến mại Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Thương nhân trực tiếp khuyến ...
Đọc Thêm

Thời hạn hoàn thành dịch vụ

Thời hạn hoàn thành dịch vụ Bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn hoàn thành dịch vụ thì bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ trong một thời hạn hợp lý trên cơ sở tính đến ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây: Cung ứng các dịch vụ và thực hiện những công việc có liên quan một cách đầy đủ, phù hợp với thoả thuận và theo quy định của Luật này; Bảo quản và giao ...
Đọc Thêm

Hình thức hợp đồng dịch vụ

Hình thức hợp đồng dịch vụ Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó. Điều 75. Quyền cung ứng ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hoá

Các hành vi bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hoá Nhân viên của Sở giao dịch hàng hoá không được phép môi giới, mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá. Các bên liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá không được thực hiện các hành vi sau ...
Đọc Thêm

Sở giao dịch hàng hoá

Sở giao dịch hàng hoá Sở giao dịch hàng hoá có các chức năng sau đây: a) Cung cấp các điều kiện vật chất - kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng hoá; b) Điều hành các hoạt động giao dịch; c) Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành trên thị trường giao dịch tại ...
Đọc Thêm

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua Sở giao dịch hàng hoá theo những tiêu chuẩn của Sở giao ...
Đọc Thêm

Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng

Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng Trừ trường hợp có thoả thuận khác, việc ngừng thanh toán tiền mua hàng được quy định như sau: Bên mua có bằng chứng về việc bên bán lừa dối thì có quyền tạm ngừng việc thanh toán; Bên mua có bằng chứng về việc hàng hóa đang là đối tượng bị tranh ...
Đọc Thêm

Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng

Nhận hàng Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thoả thuận và thực hiện những công việc hợp lý để giúp bên bán giao hàng. Điều 57. Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ bảo hành hàng hoá

Yêu cầu thông báo Bên bán mất quyền viện dẫn quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật này nếu bên bán không thông báo ngay cho bên mua về khiếu nại của bên thứ ba đối với hàng hoá được giao sau khi bên bán đã biết hoặc phải biết về khiếu nại đó, trừ trường hợp bên ...
Đọc Thêm

Giao thừa hàng

Giao thừa hàng Trường hợp bên bán giao thừa hàng thì bên mua có quyền từ chối hoặc chấp nhận số hàng thừa đó. Trường hợp bên mua chấp nhận số hàng thừa thì phải thanh toán theo giá thoả thuận trong hợp đồng nếu các bên không có thoả thuận khác. Điều 44. Kiểm tra hàng hoá trước khi ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm đối với hàng hoá không phù hợp với hợp đồng

Trách nhiệm đối với hàng hoá không phù hợp với hợp đồng Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được quy định như sau: Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếu vào thời điểm giao kết hợp ...
Đọc Thêm

Thời hạn giao hàng

Thời hạn giao hàng Bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và ...
Đọc Thêm

Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa

Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, bên bán có nghĩa vụ giao hàng và chứng từ ...
Đọc Thêm

Chuyển khẩu hàng hoá

Chuyển khẩu hàng hoá Chuyển khẩu hàng hóa là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. Chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện theo ...
Đọc Thêm

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định ...
Đọc Thêm

Mua bán hàng hoá quốc tế

Mua bán hàng hoá quốc tế Mua bán hàng hoá quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu. Mua bán hàng hoá quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị ...
Đọc Thêm

Quyền của Chi nhánh

Quyền của Chi nhánh Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh. Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt ...
Đọc Thêm

Quyền của Văn phòng đại diện

Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận. Thương nhân nước ngoài được đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam; thành lập tại Việt Nam doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc bình đẳng của thương nhân trong hoạt động thương mại

Nguyên tắc bình đẳng của thương nhân trong hoạt động thương mại Thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động thương mại. Điều 11. Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại Các bên có quyền tự do thoả thuận không trái với các quy định của ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của thương nhân

Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của thương nhân Thương nhân có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưa đăng ký kinh doanh, thương nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật. Điều 8. Cơ ...
Đọc Thêm

Áp dụng Luật thương mại và pháp luật có liên quan

Áp dụng Luật thương mại và pháp luật có liên quan Hoạt động thương mại phải tuân theo Luật thương mại và pháp luật có liên quan. Hoạt động thương mại đặc thù được quy định trong luật khác thì áp dụng quy định của luật đó. Hoạt động thương mại không được quy định trong Luật thương mại và ...
Đọc Thêm

 Hàng hóa mua bán, trao đổi qua biên giới của thương nhân

 Hàng hóa mua bán, trao đổi qua biên giới của thương nhân 1. Hàng hóa mua bán, trao đổi qua biên giới của thương nhân phải tuân thủ quy định của Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. 2. Bộ Công Thương chủ ...
Đọc Thêm

Thương nhân mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới

Thương nhân mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới 1. Thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới là thương nhân Việt Nam, bao gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 2. Thương nhân có ...
Đọc Thêm

Giám sát, kiểm tra tại công ty cổ phần

Giám sát, kiểm tra tại công ty cổ phần 1. Việc ban hành chính sách, pháp luật về quản lý vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 2. Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong quản lý vốn ...
Đọc Thêm

Giám sát, thanh tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước

Giám sát, thanh tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước 1. Việc ban hành chính sách, pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. 2. Việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi quy định tại Luật này. 3. Việc xác định vốn đầu tư, cân đối kế ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của người đại diện phần vốn của DN

Trách nhiệm của người đại diện phần vốn của DN 1. Báo cáo, xin ý kiến doanh nghiệp đã cử người đại diện trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây: a) Ngành, nghề ...
Đọc Thêm

Quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước

Quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước 1. Báo cáo, xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây: a) Ngành, ...
Đọc Thêm

 Tiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước

 Tiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước Người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: 1. Công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; 2. Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ sức ...
Đọc Thêm

Quyền, trách nhiệm của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyền, trách nhiệm của công ty TNHH hai thành viên trở lên 1. Cử, bãi nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, quyết định tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng và quyền lợi khác của người đại diện phần vốn nhà nước. 2. Quyết định theo thẩm quyền việc đầu tư tăng vốn, chuyển nhượng cổ phần, vốn ...
Đọc Thêm

 Quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu 

 Quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu  1. Quyết định đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật này. 2. Đối với doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập: a) Quyết định tổ chức lại, chuyển đổi ...
Đọc Thêm

 Quyền, trách nhiệm của Chính phủ

 Quyền, trách nhiệm của Chính phủ 1. Quy định hình thức, nội dung, trình tự, thủ tục cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 2. Ban hành điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều lệ đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. 3 ...
Đọc Thêm

Quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu

Quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu 1. Quyết định đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật này. 2. Đối với doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập: a) Quyết định tổ chức lại, chuyển đổi ...
Đọc Thêm

Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu

Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu 1. Nguyên tắc chuyển giao: a) Không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp; b) Bảo đảm khả năng và nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; c) Không giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp chuyển giao ...
Đọc Thêm

Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp 1. Căn cứ phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp quy định tại Điều 10 của Luật này, Chính phủ quy định lộ trình thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ...
Đọc Thêm

 Nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế

 Nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế 1. Trích không quá 30% lợi nhuận sau thuế để lại doanh nghiệp sử dụng vào mục đích đầu tư phát triển ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp. 2. Trích một phần lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp để lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của người lao ...
Đọc Thêm

 Tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động

 Tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động 1. Nguyên tắc xác định tiền lương của người lao động: a) Tuân thủ quy định của pháp luật về lao động; b) Căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động; c) Căn cứ vào năng suất lao động, hiệu quả công việc của người lao động. 2. Tiền thưởng cho ...
Đọc Thêm

 Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

 Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp 1. Nguyên tắc chuyển nhượng vốn đầu tư: a) Tuân thủ quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và quy định khác của pháp luật có liên quan; b) Phản ánh đầy đủ giá trị thực tế doanh nghiệp, bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất theo ...
Đọc Thêm

 Quản lý của doanh nghiệp đối với công ty con

 Quản lý của doanh nghiệp đối với công ty con 1. Đối với công ty con do doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ: a) Quyết định thành lập, vốn điều lệ khi thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; quyết định điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động, tổ chức lại, chuyển đổi ...
Đọc Thêm

Đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp

Đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp 1. Việc sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp để đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật này, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quản lý ngoại hối và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Hội đồng ...
Đọc Thêm

Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp 1. Việc sử dụng vốn, tài sản, quyền sử dụng đất của doanh nghiệp để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định của Luật này, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan; phù hợp với ...
Đọc Thêm

Quản lý nợ phải thu

Quản lý nợ phải thu 1. Doanh nghiệp thực hiện quản lý nợ phải thu như sau: a) Xây dựng, ban hành, thực hiện quy chế quản lý nợ phải thu. Quy chế quản lý nợ phải thu phải quy định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc theo dõi, thu hồi nợ; b) Theo dõi nợ phải ...
Đọc Thêm

 Đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định

 Đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định 1. Thẩm quyền quyết định dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định của doanh nghiệp: a) Căn cứ chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp, Hội đồng thành viên hoặc ...
Đọc Thêm

 Huy động vốn

 Huy động vốn 1. Doanh nghiệp được quyền vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính; vay của tổ chức, cá nhân ngoài doanh nghiệp, của người lao động; phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật. 2. Nguyên tắc huy động vốn: a) Căn ...
Đọc Thêm

Vốn điều lệ

 Trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước  1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu lập phương án đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp. Phương án phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Đánh giá thực trạng tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, ...
Đọc Thêm

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước 1. Đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế; b) Trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; c) Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã ...
Đọc Thêm

Đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần

Đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần 1. Người đại diện phần vốn nhà nước báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước để duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu ...
Đọc Thêm

 Phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước

 Phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước 1. Đầu tư bổ sung vốn nhà nước để tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Không thu hút được ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ

Thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ 1. Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp do mình quyết định thành lập. 2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp do mình quyết định thành lập hoặc được ...
Đọc Thêm

 Trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước 

 Trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước  1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu lập đề án thành lập doanh nghiệp. Đề án phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Mục tiêu, sự cần thiết thành lập doanh nghiệp; b) Tên gọi, mô hình tổ chức và thời gian hoạt động; ngành, nghề kinh doanh chính; ...
Đọc Thêm

 Phạm vi đầu tư vốn nhà nước 

 Phạm vi đầu tư vốn nhà nước  1. Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp thuộc phạm vi sau đây: a) Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; b) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; c) Doanh nghiệp hoạt động ...
Đọc Thêm

Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư

Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư 1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 2. Xây dựng chiến lược đầu tư phát triển doanh nghiệp theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ...
Đọc Thêm

Hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 1. Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 2. Đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động. 3. Đầu tư bổ sung vốn nhà ...
Đọc Thêm

 Mục tiêu đầu tư, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

 Mục tiêu đầu tư, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp 1. Thực hiện định hướng, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô mang tính chiến lược trong từng thời kỳ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu ...
Đọc Thêm

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng 1. Bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ...
Đọc Thêm

 Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng 

 Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng  1. Bên thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn theo quy định tại Mục 4 Chương II Luật Kinh doanh bất động sản có quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đó cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử ...
Đọc Thêm

Các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản

Các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản Các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản được ban hành kèm theo Nghị định này bao gồm: 1. Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành ...
Đọc Thêm

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm về kinh doanh xuất khẩu gạo  

Hành vi vi phạm về kinh doanh xuất khẩu gạo   1. Kê khai không đúng thực tế kho chứa, cơ sở xay, xát hoặc có gian lận khác để được cấp Giấy chứng nhận. 2. Giả mạo, tẩy xoá, sửa chữa Giấy chứng nhận. 3. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chỉ đạo, điều hành của cơ quan, ...
Đọc Thêm

Giá sàn gạo xuất khẩu

Giá sàn gạo xuất khẩu 1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sản lượng lúa hàng hóa lớn và Hiệp hội Lương thực Việt Nam hướng dẫn phương pháp xác định giá sàn gạo ...
Đọc Thêm

 Đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo

 Đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo 1. Căn cứ quy định của Nghị định này, Bộ Công thương ban hành quy định về đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo để Hiệp hội Lương thực Việt Nam thực hiện việc đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo. 2. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày ...
Đọc Thêm

Bình ổn giá thóc, gạo trong nước

 Bình ổn giá thóc, gạo trong nước 1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn tổ chức hệ thống thu mua, phân phối gạo và bảo đảm ...
Đọc Thêm

Mua thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu

Mua thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu 1. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo có trách nhiệm thông báo với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các điểm mua thóc, gạo và công bố các điểm mua này để người dân biết; niêm yết giá mua theo chất lượng, chủng loại thóc, gạo hàng ...
Đọc Thêm

 Mục tiêu, nguyên tắc điều hành xuất khẩu gạo

 Mục tiêu, nguyên tắc điều hành xuất khẩu gạo Việc điều hành xuất khẩu gạo phải đảm bảo các mục tiêu, nguyên tắc sau: 1. Góp phần tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa và bảo đảm lợi ích người trồng lúa theo chính sách hiện hành. 2. Bảo đảm cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa; góp phần ...
Đọc Thêm

Thu hồi Giấy chứng nhận

Thu hồi Giấy chứng nhận 1. Bộ Công thương xem xét, quyết định việc thu hồi Giấy chứng nhận trong các trường hợp sau: a) Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đề nghị thu hồi. b) Thương nhân bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật. c) Thương nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ...
Đọc Thêm

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo 1. Bộ Công thương cấp Giấy chứng nhận cho thương nhân theo quy định tại Điều 4 Nghị định này. 2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận gồm: a) Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này. b) ...
Đọc Thêm

Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo 1. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. b) Có ít nhất 01 (một) kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 (năm nghìn) tấn thóc, phù hợp quy chuẩn ...
Đọc Thêm

 Đối tượng áp dụng

 Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với thương nhân theo quy định của Luật Thương mại; các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong quản lý, điều hành xuất khẩu gạo và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Điều 3. Quyền kinh doanh xuất khẩu gạo 1. Thương nhân Việt Nam thuộc ...
Đọc Thêm

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép 1. Tiếp nhận hồ sơ a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép được gửi đến cơ quan cấp Giấy phép theo đường bưu điện hoặc người đại diện của đơn vị kinh doanh nộp trực tiếp, cơ quan cấp Giấy phép tiếp nhận hồ sơ và gửi giấy biên ...
Đọc Thêm

 Đối tượng cấp và nội dung Giấy phép kinh doanh

 Đối tượng cấp và nội dung Giấy phép kinh doanh 1. Đối tượng cấp Giấy phép: các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ. 2. Nội dung Giấy phép gồm: a) Tên và địa chỉ đơn vị kinh doanh; b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (số, ngày, tháng, ...
Đọc Thêm

Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 1. Có đủ các điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định này. 2. Xe taxi phải có sức chứa từ 09 (chín) chỗ ngồi trở xuống (kể cả người lái xe). 3. Xe có niên hạn sử dụng không quá 12 (mười hai) năm. 4. Trên xe ...
Đọc Thêm

Thiết bị giám sát hành trình của xe

Thiết bị giám sát hành trình của xe 1. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ phải lắp đặt và duy trì tình trạng kỹ ...
Đọc Thêm

 Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đơn vị kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây: 1. Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật. 2. Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức ...
Đọc Thêm

 Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

 Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 1. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có hành trình và lịch trình theo yêu cầu của hành khách; cước tính theo đồng hồ tính tiền căn cứ vào ki lô mét xe lăn bánh, thời gian chờ đợi. 2. Có hộp đèn với chữ “TAXI” gắn trên ...
Đọc Thêm

 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 1. Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường (trừ taxi chở hàng) khi chở hàng hóa trên đường, lái xe phải mang theo hợp đồng vận tải hoặc giấy vận tải. 2. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe taxi tải a) Kinh doanh vận tải hàng hóa ...
Đọc Thêm

Kinh doanh vận tải hành khách

Kinh doanh vận tải hành khách 1. Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có xác định bến đi, bến đến và ngược lại với lịch trình, hành trình phù hợp do doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký và được cơ quan quản lý tuyến chấp thuận. 2. Tuyến vận tải hành khách cố định bằng ...
Đọc Thêm

 Thu hồi Giấy chứng nhận

 Thu hồi Giấy chứng nhận Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trong trường hợp tổ chức đánh giá sự phù hợp vi phạm một trong các quy định sau: 1. Vi phạm hành chính nhiều lần các quy định tại khoản 6 Điều 8, Điều 20 Luật chất lượng ...
Đọc Thêm

Hình thức nộp hồ sơ

Hình thức nộp hồ sơ Tổ chức công nhận lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 22 Nghị định này và nộp theo một trong các hình thức sau: 1. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, bản sao các chứng chỉ, tài liệu quy định tại Điều ...
Đọc Thêm

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp. 2. Trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm: ...
Đọc Thêm

Điều kiện kinh doanh dịch vụ 

Điều kiện kinh doanh dịch vụ  1. Là đơn vị sự nghiệp khoa học, được thành lập theo hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ. 2. Người thành lập, quản lý, điều hành tổ chức công nhận không được thành lập, quản ...
Đọc Thêm

 Hình thức nộp hồ sơ

 Hình thức nộp hồ sơ Tổ chức chứng nhận lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 18 Nghị định này và nộp theo một trong các hình thức sau: 1. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ, bản sao các chứng chỉ, tài liệu quy định tại Điều 18 ...
Đọc Thêm

 Điều kiện kinh doanh dịch vụ

 Điều kiện kinh doanh dịch vụ 1. Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và hướng dẫn quốc tế cho mỗi loại hình tương ứng sau đây: a) Tiêu chuẩn quốc ...
Đọc Thêm

Hình thức nộp hồ sơ

Hình thức nộp hồ sơ Tổ chức giám định lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này và nộp theo một trong các hình thức sau: 1. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ, bản sao các chứng chỉ, tài liệu quy định tại Điều 14 ...
Đọc Thêm

Điều kiện kinh doanh dịch vụ

Điều kiện kinh doanh dịch vụ 1. Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối ...
Đọc Thêm

 Hình thức nộp hồ sơ

 Hình thức nộp hồ sơ Tổ chức kiểm định lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này và nộp theo một trong các hình thức sau: 1. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ, bản sao các chứng chỉ, tài liệu quy định tại Điều ...
Đọc Thêm

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định 1. Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với kiểm định chuyên ...
Đọc Thêm

Hình thức nộp hồ sơ

Hình thức nộp hồ sơ Tổ chức thử nghiệm lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Nghị định này và nộp theo một trong các hình thức sau: 1. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ, bản sao các chứng chỉ, tài liệu quy định tại Điều ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động thử nghiệm theo nguyên tắc quy định tại Điều 4 Nghị định này. 2. Trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm: a) Đơn đăng ký hoạt động thử nghiệm theo Mẫu số 01 tại Phụ ...
Đọc Thêm

 Nguyên tắc đăng ký hoạt động

 Nguyên tắc đăng ký hoạt động 1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp có nhu cầu đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, quá trình, môi trường (sau đây gọi là đối tượng đánh giá sự phù hợp) chuyên ngành thuộc trách nhiệm, quản ...
Đọc Thêm

Thuê vận chuyển hàng nguy hiểm

Thuê vận chuyển hàng nguy hiểm Trong trường hợp chủ hàng nguy hiểm thuê chủ phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm thực hiện việc vận chuyển hàng nguy hiểm phải tuân thủ các quy định sau: 1. Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: a) Đối với hàng nguy hiểm chủ hàng phải có hợp đồng kinh tế hoặc ...
Đọc Thêm

 Điều kiện đối với các phương tiện vận chuyển

 Điều kiện đối với các phương tiện vận chuyển Các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với loại phương tiện quy định tại Điều 13 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP, Điều 30 Nghị định số ...
Đọc Thêm

 Điều kiện về đóng gói, bao bì

 Điều kiện về đóng gói, bao bì 1. Yêu cầu về đóng gói, bao bì, vật chứa hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm: a) Việc đóng gói hàng nguy hiểm và sử dụng các loại vật liệu dùng để làm bao bì, vật chứa hàng nguy hiểm phải đáp ứng các quy định của Tiêu chuẩn ...
Đọc Thêm

 Danh mục chế phẩm sinh học 

 Danh mục chế phẩm sinh học  1. Chế phẩm sinh học được cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học phải lập thành danh mục chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và trang thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường. 2. Định kỳ ...
Đọc Thêm

Nội dung, phương pháp, báo cáo kết quả 

Nội dung, phương pháp, báo cáo kết quả  1. Nội dung khảo nghiệm cho từng loại chế phẩm sinh học bao gồm: a) Thành phần, chất lượng chế phẩm sinh học theo tiêu chuẩn công bố; b) Hiệu quả sử dụng chế phẩm theo hướng dẫn sử dụng chế phẩm sinh học; c) Tính an toàn đối với sức khỏe con người và sinh vật ...
Đọc Thêm

 Thu hồi giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học

 Thu hồi giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học 1. Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học bị thu hồi trong các trường hợp sau: a) Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học được cấp không đúng quy định; b) Thay đổi thành phần chế phẩm sinh học; c) Có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học

Hồ sơ đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học 1. Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 2. Bản sao Giấy đăng ký doanh nghiệp (nếu có). 3. Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học. 4. Bản sao có chứng thực hoặc bản ...
Đọc Thêm

 Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học 

 Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh, nhập khẩu chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải (sau đây viết tắt là chế phẩm sinh học) phải được cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp theo ...
Đọc Thêm

Điều kiện đối với chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản

Điều kiện đối với chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản 1. Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản phải đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật khoáng sản và các quy định sau đây: a) Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có giấy phép lao động tại Việt Nam theo quy định của ...
Đọc Thêm

 Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

 Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản khi hợp đồng thi công đề án thăm dò khoáng sản với tổ chức, cá nhân có giấy phép thăm dò khoáng sản phải đáp ứng quy định tại Điều 35 Luật khoáng sản và các quy định tại Nghị định này, gồm: 1. Doanh nghiệp thành ...
Đọc Thêm

Báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước

Báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước 1. Tổ chức, cá nhân hành nghề khi thực hiện đề án, dự án điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước phải có hồ sơ chứng minh năng lực đáp ứng các quy định ...
Đọc Thêm

Điều kiện đối với cá nhân tư vấn độc lập 

Điều kiện đối với cá nhân tư vấn độc lập  Đối với cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định này và các điều ...
Đọc Thêm

 Điều kiện đối với đội ngũ cán bộ chuyên môn 

 Điều kiện đối với đội ngũ cán bộ chuyên môn  1. Số lượng cán bộ chuyên môn: a) Đối với đề án, báo cáo thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Có ít nhất 03 cán bộ được đào tạo các chuyên ngành quy định tại khoản 2 của Điều này; b) Đối với đề ...
Đọc Thêm

Điều kiện đối với đội ngũ cán bộ chuyên môn

Điều kiện đối với đội ngũ cán bộ chuyên môn 1. Đối với tổ chức thực hiện đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước: a) Cơ cấu chuyên môn: Có ít nhất 05 cán bộ được đào tạo các chuyên ngành liên quan đến nước mặt, nước biển (thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, ...
Đọc Thêm

Điều kiện về năng lực đối với tổ chức hành nghề

Điều kiện về năng lực đối với tổ chức hành nghề 1. Tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước phải có một trong các loại giấy tờ sau: a) Quyết định thành lập tổ chức của cơ quan có thẩm quyền, trong đó có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài ...
Đọc Thêm

Quy mô hành nghề khoan nước dưới đất

Quy mô hành nghề khoan nước dưới đất 1. Quy mô hành nghề khoan nước dưới đất được quy định như sau: a) Hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ là hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 110 mm và thuộc công ...
Đọc Thêm

Cấp lại Giấy chứng nhận

Cấp lại Giấy chứng nhận 1. Giấy chứng nhận được cấp lại trong trường hợp bị mất, rách, hỏng hoặc có thay đổi trong nội dung giấy chứng nhận. 2. Hồ sơ đề nghị cấp lại bao gồm: a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; b) Các ...
Đọc Thêm

Huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không 1. Cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không phải có đủ giáo viên lý thuyết, giáo viên thực hành để đảm bảo mỗi môn học chuyên ngành hàng không phải có ít nhất 01 giáo viên giảng dạy. Cơ sở đào tạo, huấn luyện có thể duy ...
Đọc Thêm

Điều kiện kinh doanh dịch vụ 

Điều kiện kinh doanh dịch vụ  1. Có cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và hệ thống kỹ thuật, thiết bị được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép khai thác khi đáp ứng các yêu cầu về hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình khai thác đáp ứng quy chuẩn, tiêu ...
Đọc Thêm

Yêu cầu tối thiểu về phòng học

Yêu cầu tối thiểu về phòng học 1. Cơ sở thực hành, phòng thực tập phải có diện tích và không gian phù hợp với thiết bị, máy móc được sử dụng và đảm bảo điều kiện tối thiểu theo quy định đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 2. Trang thiết bị phục vụ đào tạo, huấn luyện ...
Đọc Thêm

Điều kiện cung cấp dịch vụ 

Điều kiện cung cấp dịch vụ  1. Tổ chức cung cấp dịch vụ bảo dưỡng tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay tại Việt Nam phải được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng. 2. Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo ...
Đọc Thêm

Thủ tục cấp lại Giấy phép 

Thủ tục cấp lại Giấy phép  1. Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không được cấp lại trong trường hợp bị mất, rách, hỏng hoặc thay đổi các nội dung trong giấy phép. 2. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay trực tiếp ...
Đọc Thêm

 Điều kiện về vốn

 Điều kiện về vốn 1. Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay: a) Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách: 30 tỷ đồng Việt Nam; b) Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa: 30 tỷ đồng Việt ...
Đọc Thêm

 Điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng không

 Điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng không 1. Dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay bao gồm: a) Dịch vụ khai thác nhà ga hành khách; b) Dịch vụ khai thác khu bay; c) Dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa; d) Dịch vụ cung cấp xăng dầu hàng không; đ) Dịch vụ phục ...
Đọc Thêm

 Điều kiện kinh doanh cảng hàng không, sân bay

 Điều kiện kinh doanh cảng hàng không, sân bay 1. Được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương trong trường hợp: Thành lập doanh nghiệp cảng hàng không; chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp cảng hàng không cho nhà đầu tư nước ngoài. 2. Được cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng ...
Đọc Thêm

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển 1. Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung được cấp lại trong trường hợp bị mất, rách, hỏng hoặc thay đổi các nội dung trong giấy phép. 2. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không gửi 01 bộ hồ sơ cấp ...
Đọc Thêm

 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển

 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển 1. Người đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách ...
Đọc Thêm

 Điều kiện về vốn

 Điều kiện về vốn 1. Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không: a) Khai thác đến 10 tàu bay: 700 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 300 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác ...
Đọc Thêm

Điều kiện về phương án bảo đảm có tàu bay khai thác

Điều kiện về phương án bảo đảm có tàu bay khai thác 1. Phương án bảo đảm có tàu bay khai thác trong 05 năm kể từ ngày dự kiến bắt đầu kinh doanh bao gồm các nội dung sau đây: a) Số lượng, chủng loại tàu bay, tuổi của tàu bay; b) Hình thức chiếm hữu (mua, thuê mua ...
Đọc Thêm

Xác nhận vốn

Xác nhận vốn 1. Văn bản xác nhận vốn được quy định như sau: a) Đối với vốn góp bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tự do chuyển đổi: Văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận khoản tiền phong tỏa tại tổ chức tín dụng của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép; việc giải ...
Đọc Thêm

Thu hồi Thông báo cơ sở đủ Điều kiện đóng mới

 Thời hạn hiệu lực của Thông báo cơ sở đủ Điều kiện Thời hạn hiệu lực của Thông báo cơ sở đủ Điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển là 05 năm tính từ ngày cấp. Điều 18. Thu hồi Thông báo cơ sở đủ Điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển 1. Cục Đăng ...
Đọc Thêm

Điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

Điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển Cục Đăng kiểm Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công nhận, công nhận lại cơ sở đủ Điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển theo quy định của Nghị định này và công bố danh sách ...
Đọc Thêm

 Điều kiện về bảo vệ môi trường

 Điều kiện về bảo vệ môi trường 1. Đảm bảo có đủ các phương tiện tiếp nhận, thu hồi các chất thải từ tàu để xử lý theo quy định của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra mà Việt Nam là thành viên (Công ước MARPOL). 2. Có đủ các hồ sơ về bảo vệ môi ...
Đọc Thêm

Điều kiện về cán bộ kỹ thuật

Điều kiện về cán bộ kỹ thuật 1. Cơ sở sửa chữa tàu biển phải có bộ phận kỹ thuật và bộ phận kiểm tra chất lượng riêng biệt đáp ứng yêu cầu sửa chữa tàu, mỗi bộ phận phải có tối thiểu 01 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành đóng tàu thủy, 01 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành máy ...
Đọc Thêm

Điều kiện về cán bộ kỹ thuật

Điều kiện về cán bộ kỹ thuật 1. Cơ sở đóng tàu phải có bộ phận kỹ thuật và bộ phận kiểm tra chất lượng riêng biệt đáp ứng yêu cầu đóng mới, hoán cải tàu biển, với số lượng cán bộ tối thiểu của mỗi bộ phận, cụ thể như sau: a) Đối với cơ sở đóng tàu loại 1: 04 người tốt ...
Đọc Thêm

Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ 

Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ  1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng phải làm bằng tiếng Việt, gồm 01 bộ hồ sơ gốc và 04 bộ bản sao hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy phép, 01 bộ hồ sơ gốc ...
Đọc Thêm

Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp Giấy phép 

Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp Giấy phép  Hồ sơ và trình tự thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, tạm đình chỉ, thu hồi và cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng theo quy định tại Điều 43, 44, 45 Luật an toàn thông tin mạng. Điều 8. Tiếp ...
Đọc Thêm

Sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng 1. Sản phẩm an toàn thông tin mạng gồm: a) Sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng là các thiết bị phần cứng, phần mềm có các chức năng cơ bản sau: Rà quét, kiểm tra, phân tích cấu hình, hiện trạng, dữ liệu nhật ký của ...
Đọc Thêm

 Hành vi vi phạm quy định về khuyến mại

 Hành vi vi phạm quy định về khuyến mại 1. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đối với hành vi cố ý thực hiện chính sách khuyến mại cho người chơi. 2. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm về tổ chức đua ngựa, đua chó

Hành vi vi phạm về tổ chức đua ngựa, đua chó 1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các quy định về ngựa đua, chó đua, nài ngựa và Trọng tài theo quy định tại Nghị định này. 2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về tần suất tổ chức đặt cược 

Hành vi vi phạm quy định về tần suất tổ chức đặt cược  1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời điểm nhận đặt cược. 2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về tần suất tổ chức đặt cược. 3. Hình thức ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về đại lý bán vé đặt cược

Hành vi vi phạm quy định về đại lý bán vé đặt cược 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng các quy định về đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý bán vé đặt cược theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. 2. Phạt tiền từ ...
Đọc Thêm

 Hành vi vi phạm quy định về điểm bán vé đặt cược cố định

 Hành vi vi phạm quy định về điểm bán vé đặt cược cố định 1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập các điểm bán vé đặt cược cố định trái với quy định tại Điều 14 của Nghị định này. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người chơi

Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người chơi 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi cố tình mua vé đặt cược để tham gia đặt cược khi thuộc đối tượng không được phép tham gia đặt cược quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định này. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối ...
Đọc Thêm

 Hành vi vi phạm quy định về loại hình đặt cược 

 Hành vi vi phạm quy định về loại hình đặt cược  1. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh sản phẩm đặt cược trái với quy định tại Điều 6 của Nghị định này. 2. Hình thức xử phạt bổ sung: a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về quản lý

Hành vi vi phạm quy định về quản lý 1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược. 2. Phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ...
Đọc Thêm

 Quy định chung về xử phạt vi phạm hành chính

 Quy định chung về xử phạt vi phạm hành chính 1. Chương VII của Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược. 2. Các tổ ...
Đọc Thêm

Chế độ tài chính

Chế độ tài chính 1. Năm tài chính của doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán. 2. Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản đóng góp đối với nhà nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 3. Bộ Tài chính hướng ...
Đọc Thêm

Cung cấp thông tin

Cung cấp thông tin 1. Doanh nghiệp có trách nhiệm công bố công khai Điều lệ đua, Thể lệ đặt cược, các thông tin có liên quan đến sự kiện đặt cược để người chơi biết khi tham gia đặt cược và kết quả sự kiện đặt cược để xác định người chơi trúng thưởng. 2. Doanh nghiệp phải cung ...
Đọc Thêm

Nội dung Giấy chứng nhận

Nội dung Giấy chứng nhận 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải có các nội dung quy định tại điểm a, b, c, d, e, g, h và i khoản 1 Điều 33 Nghị định này. 2. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt ...
Đọc Thêm

 Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận

 Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận 1. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế đến Bộ Tài chính để kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ...
Đọc Thêm

 Điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận

 Điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 1. Doanh nghiệp được lựa chọn thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo quy định tại Điều 38 của Nghị định này trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh ...
Đọc Thêm

Tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

Tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế 1. Chính phủ cho phép 01 doanh nghiệp được phép tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ ...
Đọc Thêm

Thu hồi Giấy chứng nhận

Thu hồi Giấy chứng nhận 1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây: a) Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược mà không triển khai ...
Đọc Thêm

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện  1. Các doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó hết thời hạn hiệu lực theo quy định tại Nghị định này, nếu có nhu cầu tiếp tục kinh doanh đặt cược thì tối thiểu 06 tháng trước khi Giấy chứng nhận đủ ...
Đọc Thêm

 Nội dung Giấy chứng nhận 

 Nội dung Giấy chứng nhận  1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó phải có các nội dung sau: a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp; b) Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ...
Đọc Thêm

 Điều chỉnh Giấy chứng nhận 

 Điều chỉnh Giấy chứng nhận  1. Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh bất kỳ nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó đã được quy định tại khoản 1 Điều 33 của Nghị định này, doanh nghiệp phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng ...
Đọc Thêm

Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận

Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận 1. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó đến Bộ Tài chính để kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ...
Đọc Thêm

 Điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận

 Điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 1. Doanh nghiệp sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 30 của Nghị định này trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ...
Đọc Thêm

ĐỐI VỚI ĐẶT CƯỢC ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ

ĐỐI VỚI ĐẶT CƯỢC ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ Điều 30. Điều kiện, hồ sơ và quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư trường đua ngựa, đua chó, trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó 1. Ngoài các điều kiện theo quy định của ...
Đọc Thêm

Trọng tài

Trọng tài 1. Trọng tài là người do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó lựa chọn đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn Trọng tài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. 2. Doanh nghiệp phải bố trí đủ số lượng Trọng tài cần thiết để đảm bảo việc giám sát ...
Đọc Thêm

Ngựa đua, chó đua

Ngựa đua, chó đua 1. Doanh nghiệp quy định cụ thể tiêu chuẩn ngựa đua, chó đua tham gia các cuộc đua để sử dụng cho việc tổ chức kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó nhưng phải đáp ứng tiêu chuẩn sau: a) Ngựa đua tham gia các cuộc đua phải là con ngựa đã được ...
Đọc Thêm

 Điều kiện tổ chức đua ngựa, đua chó

 Điều kiện tổ chức đua ngựa, đua chó 1. Chỉ có doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó theo quy định tại Nghị định này và doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định này mới được tổ chức các cuộc đua ngựa, đua ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh đặt cược

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh đặt cược 1. Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược có các quyền sau: a) Được phép tổ chức các hoạt động kinh doanh đặt cược theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược được cấp; b) Được phép từ chối nhận đặt cược của các đối tượng không ...
Đọc Thêm

Hoàn trả tiền mua vé đặt cược

Hoàn trả tiền mua vé đặt cược 1. Doanh nghiệp phải hoàn trả tiền mua vé đặt cược cho tất cả người chơi trong các trường hợp sau: a) Địa điểm tổ chức sự kiện đặt cược bị thay đổi; b) Sự kiện đặt cược được thông báo là bị hủy bỏ nhưng chưa có lịch tổ chức lại sự ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định kết quả đặt cược để trả thưởng

Nguyên tắc xác định kết quả đặt cược để trả thưởng 1. Doanh nghiệp phải công bố kết quả của từng sự kiện đặt cược ngay sau khi sự kiện đặt cược đó kết thúc và công bố này là cơ sở để trả thưởng cho người chơi. Việc công bố kết quả của sự kiện đặt cược được căn ...
Đọc Thêm

 Tài khoản tham gia đặt cược của người chơi

 Tài khoản tham gia đặt cược của người chơi 1. Người chơi tham gia đặt cược thông qua điện thoại (điện thoại cố định và điện thoại di động) phải có tài khoản tham gia đặt cược được đăng ký tại doanh nghiệp kinh doanh đặt cược để tham gia đặt cược. 2. Khi đăng ký tài khoản tham gia ...
Đọc Thêm

Tần suất tổ chức đặt cược và thời điểm nhận đặt cược

Tần suất tổ chức đặt cược và thời điểm nhận đặt cược 1. Việc tổ chức đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó do doanh nghiệp quyết định nhưng phải đảm bảo tần suất tối đa không quá 03 ngày mỗi tuần. Thời điểm kết thúc các cuộc đua ngựa, đua chó để kinh doanh đặt cược phải trước ...
Đọc Thêm

Địa bàn kinh doanh đặt cược

Địa bàn kinh doanh đặt cược Địa bàn kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế được căn cứ vào phương thức phân phối vé đặt cược quy định tại Điều 12 Nghị định này và được quy định cụ thể tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt ...
Đọc Thêm

Phương thức trả thưởng

Phương thức trả thưởng 1. Phương thức trả thưởng đặt cược bao gồm: a) Phương thức trả thưởng cố định; b) Phương thức trả thưởng biến đổi theo doanh thu; c) Kết hợp cả hai phương thức trả thưởng quy định tại điểm a và điểm b khoản này. 2. Căn cứ các phương thức trả thưởng quy định tại ...
Đọc Thêm

Giới hạn mức tham gia đặt cược

Giới hạn mức tham gia đặt cược 1. Mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng (mười nghìn đồng). 2. Mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1.000.000 đồng (một triệu đồng). 3. Bộ Tài chính ...
Đọc Thêm

 Loại hình đặt cược

 Loại hình đặt cược Các loại hình đặt cược được phép kinh doanh bao gồm: 1. Đặt cược đua ngựa. 2. Đặt cược đua chó. 3. Đặt cược bóng đá quốc tế. Điều 6. Sản phẩm đặt cược 1. Đối với đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó: Sản phẩm đặt cược dựa trên thứ hạng của ngựa đua, ...
Đọc Thêm

 Nguyên tắc kinh doanh đặt cược

 Nguyên tắc kinh doanh đặt cược 1. Kinh doanh đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích phát triển, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên ...
Đọc Thêm

 Thu hồi Giấy phép sản xuất rượu

 Thu hồi Giấy phép sản xuất rượu Tổ chức, cá nhân sẽ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu trong trường hợp vi phạm điều kiện về sản xuất, kinh doanh rượu và vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Điều 24. Xử lý vi ...
Đọc Thêm

Các hành vi vi phạm Về sản xuất, kinh doanh rượu

Các hành vi vi phạm Về sản xuất, kinh doanh rượu 1. Sản xuất, kinh doanh rượu không có Giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 2. Sản xuất, mua bán, tiêu thụ sản phẩm rượu nhập lậu, rượu giả, rượu nhái nhãn mác, kiểu dáng, không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo các quy ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh sản phẩm rượu

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh sản phẩm rượu 1. Mua sản phẩm rượu có nguồn gốc hợp pháp. 2. Tổ chức lưu thông, tiêu thụ sản phẩm rượu trên thị trường theo Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu được cấp. 3. Thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn sản phẩm rượu chỉ được bán ...
Đọc Thêm

 Nhập khẩu rượu

 Nhập khẩu rượu 1. Rượu nhập khẩu bao gồm rượu thành phẩm đóng chai, hộp, thùng... để tiêu thụ ngay và rượu dưới dạng bán thành phẩm và phụ liệu dùng để pha chế thành rượu thành phẩm tại Việt Nam. 2. Rượu nhập khẩu phải có chứng từ nhập khẩu hợp pháp theo quy định hiện hành và thực ...
Đọc Thêm

 Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu

 Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu 1. Số lượng Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu được xác định trên nguyên tắc sau: a) Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu được xác định theo số dân trên cả nước theo nguyên tắc không quá một (01) Giấy phép kinh doanh ...
Đọc Thêm

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu 1. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu bao gồm: a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu; b) Có địa điểm ...
Đọc Thêm

 Nhãn hàng hóa sản phẩm rượu

 Nhãn hàng hóa sản phẩm rượu 1. Sản phẩm rượu chỉ được tiêu thụ tại Việt Nam khi có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 12 của Nghị định này. 2. Sản phẩm rượu tiêu thụ tại Việt Nam phải thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định của ...
Đọc Thêm

Sản xuất rượu thủ công

Sản xuất rượu thủ công 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu phải đăng ký với chính quyền địa phương tại nơi sản xuất. 2. Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tổ chức, cá nhân đạt cơ sở sản ...
Đọc Thêm

 Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp

 Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp còn có các quyền và nghĩa vụ sau: 1. Đào tạo nhân viên về an toàn phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc quản lý sản xuất, kinh doanh rượu

Nguyên tắc quản lý sản xuất, kinh doanh rượu 1. Rượu thuộc nhóm hàng hóa nhà nước hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu (phân phối, bán buôn, bán lẻ) phải có giấy phép, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản ...
Đọc Thêm

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ 1. Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này. 2. Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 500 tỷ đồng. 3. Đã hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 01 năm và mức doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ mua ...
Đọc Thêm

Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ  1. Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này. 2. Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 5 tỷ đồng. Điều 7. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ 1. Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Nguyên tắc kinh doanh dịch vụ mua bán nợ 1. Tổ chức (không phải là doanh nghiệp), cá nhân có nhu cầu kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải thành lập doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo quy định của pháp luật. 3. Doanh nghiệp thực hiện kinh doanh dịch ...
Đọc Thêm

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 1. Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nơi đăng ký địa điểm kinh doanh. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, ...
Đọc Thêm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, bao gồm nội dung chính sau đây: a) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; b) Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao; c) Danh mục hoạt động thể thao kinh doanh; d) Số, ...
Đọc Thêm

 Điều kiện kinh doanh đối với một số hoạt động thể thao cụ thể

 Điều kiện kinh doanh đối với một số hoạt động thể thao cụ thể 1. Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong nhà, trong sân tập: a) Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này; b) Có đủ diện tích sàn tập trong nhà, sân tập đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, ...
Đọc Thêm

 Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

 Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 1. Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao phải bảo đảm các điều kiện sau đây: a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định; b) Có nguồn tài chính bảo ...
Đọc Thêm

 Điều kiện đối với cơ sở bán lẻ

 Điều kiện đối với cơ sở bán lẻ 1. Cơ sở bán lẻ thuốc thành phẩm gây nghiện, thuốc thành phẩm hướng tâm thần, thuốc thành phẩm tiền chất phải đáp ứng các quy định tại Điều 7 Nghị định này và các quy định sau: a) Phải là nhà thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc; ...
Đọc Thêm

Điều kiện đối với cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu

Điều kiện đối với cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu 1. Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc phải đáp ứng các quy định tại Điều 8 Nghị định này và các quy định sau: a) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong xuất khẩu, nhập khẩu thuốc; b) Trong vòng ...
Đọc Thêm

 Điều kiện đối với cơ sở sản xuất

 Điều kiện đối với cơ sở sản xuất 1. Cơ sở sản xuất thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc phải đáp ứng các quy định tại Điều 5 Nghị định này và các quy định sau: a) Đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc phù hợp với từng dạng bào chế ...
Đọc Thêm

Điều kiện về áp dụng các nguyên tắc

Điều kiện về áp dụng các nguyên tắc 1. Ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 và khoản 1 Điều 13 Nghị định này, các cơ sở kinh doanh thuốc phải đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt tối thiểu của Tổ chức Y tế ...
Đọc Thêm

 Điều kiện đối với cơ sở có hoạt động chế biến dược liệu

 Điều kiện đối với cơ sở có hoạt động chế biến dược liệu 1. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc với phạm vi kinh doanh dược liệu. 2. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở chế biến dược liệu phải có bằng tốt nghiệp đại học dược hoặc bằng tốt nghiệp đại học về y học cổ ...
Đọc Thêm

Điều kiện đối với doanh nghiệp làm dịch vụ

Điều kiện đối với doanh nghiệp làm dịch vụ 1. Người quản lý chuyên môn về dược phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản dược liệu. 2. Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản dược liệu phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Có số lượng nhân ...
Đọc Thêm

Điều kiện đối với cơ sở bán buôn dược liệu

Điều kiện đối với cơ sở bán buôn dược liệu Đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc đối với dược liệu và nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt phân phối thuốc đối với dược liệu quy định tại điểm g và điểm h khoản 1 Điểu 19 Nghị định này. Điều 15. Điều kiện ...
Đọc Thêm

Điều kiện chung đối với cơ sở xuất khẩu

Điều kiện chung đối với cơ sở xuất khẩu 1. Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ bảo quản dược liệu phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có phạm vi kinh doanh dược liệu. 2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có ...
Đọc Thêm

 doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc

 doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc 1. Người quản lý chuyên môn về dược phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc. 2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Có đủ số lượng nhân sự, có ...
Đọc Thêm

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận 1. Người quản lý chuyên môn về dược phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với từng hình thức tổ chức kinh doanh của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc. 2. Cơ sở nhập khẩu thuốc, cơ sở xuất khẩu thuốc phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Có số ...
Đọc Thêm

điều kiện kinh doanh thuốc

Điều kiện kinh doanh thuốc  1. Người quản lý chuyên môn về dược phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với từng hình thức tổ chức kinh doanh của cơ sở bán buôn thuốc. 2. Cơ sở bán buôn thuốc phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Có số lượng nhân sự, có trình độ và được ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc và các loại chứng chỉ hành nghề

Nguyên tắc và các loại chứng chỉ hành nghề 1. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm các loại sau: a) Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán; b) Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn ...
Đọc Thêm

Đối tượng được cấp Giấy chứng nhận

Đối tượng được cấp Giấy chứng nhận 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc được cấp cho các cơ sở kinh doanh thuốc đáp ứng các điều kiện đối với từng hình thức kinh doanh thuốc theo quy định tại Chương này. 2. Cơ sở kinh doanh thuốc chỉ được hoạt động theo đúng địa điểm và ...
Đọc Thêm

 Điều kiện thành lập chi nhánh

 Điều kiện thành lập chi nhánh 1. Có phương án lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản. 2. Đảm bảo các quy định về an toàn tài chính sau khi trừ đi vốn cấp cho chi ...
Đọc Thêm

Điều kiện đăng ký thành viên lưu ký

Điều kiện đăng ký thành viên lưu ký 1. Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại tại Việt Nam đăng ký làm thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam phải đáp ứng các Điều kiện sau: a) Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp; b) Có tối thiểu 01 thành ...
Đọc Thêm

 Điều kiện cấp, Điều chỉnh Giấy phép thành lập 

 Điều kiện cấp, Điều chỉnh Giấy phép thành lập  1. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 79 Nghị định 58/2012/NĐ-CP. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ thực ...
Đọc Thêm

 Điều kiện sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập

 Điều kiện sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập 1. Công ty quản lý quỹ bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán phải đáp ứng các Điều kiện sau: a) Không trong tình trạng bị kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động trong vòng 03 tháng tính đến thời Điểm nộp hồ sơ; b) Đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 3 ...
Đọc Thêm

 Điều kiện cấp Giấy phép thành lập  công ty quản lý quỹ

 Điều kiện cấp Giấy phép thành lập  công ty quản lý quỹ 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Đáp ứng các Điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này. 2. Điều kiện về vốn: Vốn đã góp tại thời Điểm thành lập công ty tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định tại Khoản 3 ...
Đọc Thêm

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập 1. Công ty chứng khoán nước ngoài chỉ được thành lập một chi nhánh tại Việt Nam khi đáp ứng các Điều kiện sau: a) Đang hoạt động hợp pháp, không đang trong tình trạng hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản; được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng ...
Đọc Thêm

Điều kiện thành lập, bổ sung nghiệp vụ chi nhánh

Điều kiện thành lập, bổ sung nghiệp vụ chi nhánh 1. Công ty chứng khoán thành lập chi nhánh phải đáp ứng các Điều kiện sau: a) Duy trì Điều kiện cấp phép kinh doanh hiện tại cho trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch hiện tại (nếu có); b) Tại thời Điểm thành lập chi nhánh, không bị đặt vào tình trạng kiểm soát, kiểm ...
Đọc Thêm

 Điều kiện tổ chức lại công ty chứng khoán

 Điều kiện tổ chức lại công ty chứng khoán Công ty chứng khoán được hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi đáp ứng Điều kiện sau: 1. Công ty hình thành sau tổ chức lại phải đáp ứng quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 5 Nghị định này. Trường hợp công ty chứng khoán sau tổ chức lại là công ...
Đọc Thêm

Điều kiện cấp Giấy phép thành Lập 

Điều kiện cấp Giấy phép thành Lập  1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị: a) Có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán; b) Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính, phần mềm phục vụ cho ...
Đọc Thêm

Phụ trách dây chuyền kiểm định

Phụ trách dây chuyền kiểm định 1. Là đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao. 2. Chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm, định xe cơ giới của dây chuyền kiểm định mà mình phụ trách. Điều 24. Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm 1. Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm là người chịu trách nhiệm tổ chức, điều ...
Đọc Thêm

 Nhân viên nghiệp vụ kiểm định

 Nhân viên nghiệp vụ kiểm định 1. Trình độ chuyên môn tối thiểu tốt nghiệp trung cấp nghề. 2. Được tập huấn và cấp chứng chỉ tập huấn nhân viên nghiệp vụ kiểm định theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Điều 21. Tạm đình chỉ nhân viên nghiệp vụ kiểm định Nhân viên nghiệp vụ kiểm định ...
Đọc Thêm

Thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên

Thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên Đăng kiểm viên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong các trường hợp sau: 1. Vi phạm một trong các khoản của Điều 17 của Nghị định này đến mức gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến an toàn phương tiện. 2. Làm giả các hồ sơ để ...
Đọc Thêm

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng kiểm viên

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng kiểm viên 1. Trong thời hạn 30 ngày trước khi giấy chứng nhận đăng kiểm viên hết hiệu lực, đơn vị đăng kiểm, đăng kiểm viên gửi đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng kiểm viên (kèm theo ảnh màu cỡ 4 cm x 6 cm, chụp kiểu thẻ căn cước, trong thời ...
Đọc Thêm

Đăng kiểm viên

Đăng kiểm viên 1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới a) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật cơ khí, trong chương trình đào tạo đại học có các nội dung sau: Lý thuyết ô tô, Cấu tạo ô tô, Kết cấu tính toán ô tô, Bảo ...
Đọc Thêm

Thủ tục ngừng hoạt động kiểm định xe cơ giới

Thủ tục ngừng hoạt động kiểm định xe cơ giới 1. Trường hợp dừng hoạt động đột ngột từ 01 ngày liên tục trở lên thì đơn vị đăng kiểm phải thông báo cho Sở Giao thông vận tải địa phương, Cục Đăng kiểm Việt Nam nêu rõ lý do ngừng hoạt động và phương án khắc phục; thông báo ...
Đọc Thêm

 Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện

 Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện Đơn vị đăng kiểm bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới trong một các trường hợp sau: 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới được cấp do gian lận, làm giả các hồ sơ, giấy tờ, ...
Đọc Thêm

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận 1. Việc cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới do bị thu hồi được thực hiện như cấp lần đầu theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này. 2. Trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ ...
Đọc Thêm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 1. Sau khi hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm, tổ chức lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam, ...
Đọc Thêm

Điều kiện chung

Điều kiện chung Tổ chức đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, nhân lực theo quy định tại Nghị định này và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm do Bộ Giao thông vận tải ban hành được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe ...
Đọc Thêm

 Tự chấm dứt kinh doanh

 Tự chấm dứt kinh doanh Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường có trách nhiệm gửi văn bản thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) và Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đã ...
Đọc Thêm

 Trình tự điều chỉnh Giấy phép 

 Trình tự điều chỉnh Giấy phép  1. Trường hợp thay đổi về địa điểm kinh doanh phải thực hiện thủ tục cấp mới Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại Điều 11 Nghị định này. 2. Trường hợp thay đổi về số lượng phòng hoặc chủ sở hữu phải thực hiện điều chỉnh Giấy phép đủ ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền cấp, điều chỉnh

Thẩm quyền cấp, điều chỉnh 1. Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh) có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường ...
Đọc Thêm

Giấy phép kinh doanh sản phẩm

Giấy phép kinh doanh sản phẩm 1. Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng. 2. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng được cấp cho doanh nghiệp có thời hạn là 10 năm theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban ...
Đọc Thêm

 Trách nhiệm của doanh nghiệp

 Trách nhiệm của doanh nghiệp Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 6 Nghị định này, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh có trách nhiệm: 1. Bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. 2 ...
Đọc Thêm

Điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường 1. Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kinh doanh dịch vụ karaoke

Nguyên tắc kinh doanh dịch vụ karaoke 1. Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường sau khi được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh và bảo đảm các điều kiện theo quy định của Nghị định này, các quy định của pháp luật khác có liên quan. 2 ...
Đọc Thêm

Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics

Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics 1. Thương nhân kinh doanh các dịch vụ cụ thể thuộc dịch vụ logistics quy định tại Điều 3 Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với dịch vụ đó. 2. Thương nhân tiến hành một phần hoặc toàn bộ ...
Đọc Thêm

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Điều 3. Phân loại dịch vụ logistics Dịch vụ logistics được cung cấp bao gồm: 1. Dịch vụ xếp dỡ container, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay. 2. Dịch vụ ...
Đọc Thêm

Thủ tục hải quan 

Thủ tục hải quan  1. Trách nhiệm của doanh nghiệp: a) Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa để đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế theo quy định tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở chính; b) Có hệ thống phần mềm quản lý đối với từng cửa hàng miễn thuế, ...
Đọc Thêm

Thủ tục đối với tiền mặt của doanh nghiệp

Thủ tục đối với tiền mặt của doanh nghiệp 1. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế: a) Truyền dữ liệu theo Mẫu 05/BKTMVRCL kèm theo Nghị định này đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử trước khi đưa tiền mặt vào, ra khỏi khu cách ly; b) Thực hiện các yêu cầu của cơ ...
Đọc Thêm

Thủ tục đối với hàng hóa

Thủ tục đối với hàng hóa 1. Hình thức chuyển đổi mục đích: Tái xuất, tái nhập, chuyển tiêu thụ nội địa. 2. Thủ tục chuyển đổi mục đích hàng hóa tạm nhập khẩu a) Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế có văn bản đề nghị tái xuất hoặc tái nhập hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, văn bản ...
Đọc Thêm

 Thủ tục bán hàng miễn thuế cho tổ chức

 Thủ tục bán hàng miễn thuế cho tổ chức 1. Trách nhiệm của nhân viên bán hàng: a) Yêu cầu khách hàng xuất trình sổ định mức miễn thuế, trừ trường hợp sổ định mức miễn thuế đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cập nhật thông tin vào cổng thông tin một cửa quốc gia; b) Nhập toàn ...
Đọc Thêm

 Thủ tục bán hàng miễn thuế TT

 Thủ tục bán hàng miễn thuế 1. Trách nhiệm của nhân viên bán hàng miễn thuế: a) Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định này, trừ việc cập nhật thông tin về ngày, giờ xuất cảnh của khách hàng; b) Lập Phiếu giao hàng theo Mẫu 02/PGH kèm theo Nghị định này: 2 liên; c) ...
Đọc Thêm

 Thủ tục bán hàng miễn thuế

 Thủ tục bán hàng miễn thuế 1. Trách nhiệm của nhân viên bán hàng miễn thuế: a) Thực hiện đầy đủ các công việc quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định này; b) Đối với trường hợp khách hàng mua hàng vượt định mức miễn thuế theo quy định, doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế lập 02 ...
Đọc Thêm

Thủ tục bán hàng miễn thuế

Thủ tục bán hàng miễn thuế 1. Trách nhiệm của nhân viên bán hàng cho khách xuất cảnh, quá cảnh tại khu cách ly: a) Yêu cầu khách hàng xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành; b) Nhập dữ liệu vào phần mềm của doanh nghiệp các thông tin về khách hàng và hàng hóa khách hàng mua. Thông ...
Đọc Thêm

Thủ tục hải quan, giám sát hải quan

Thủ tục hải quan, giám sát hải quan 1. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế: a) Khi đưa hàng từ kho chứa hàng miễn thuế đến tàu bay, doanh nghiệp lập phiếu giao nhận hàng hóa có các thông tin sau: chuyến bay, thời gian giao nhận, tên hàng, đơn vị tính, số lượng, xác nhận ...
Đọc Thêm

 Thủ tục hải quan, giám sát hải quan

 Thủ tục hải quan, giám sát hải quan 1. Đối với kho chứa hàng miễn thuế đặt tại vị trí cùng với cửa hàng miễn thuế, việc vận chuyển hàng hóa giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế tự chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý. 2. Đối với ...
Đọc Thêm

Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế

Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế 1. Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế bao gồm: hàng hóa tạm nhập khẩu vào Việt Nam; hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; hàng hóa đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hàng hóa sản xuất tại ...
Đọc Thêm

Chính sách thuế 

Chính sách thuế  1. Hàng hóa tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng. 2. Hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được hưởng các chính sách thuế như đối với hàng hóa ...
Đọc Thêm

 Đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế

 Đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế 1. Người xuất cảnh, quá cảnh sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, quá cảnh, hành khách trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam hoặc người chờ xuất cảnh được mua hàng miễn thuế: a) Người xuất cảnh, quá cảnh qua các cửa khẩu đường bộ ...
Đọc Thêm

Chế độ báo cáo

Chế độ báo cáo 1. Trước ngày 20 tháng 01 hàng năm, thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ có trách nhiệm gửi báo cáo ...
Đọc Thêm

Quy định chung về nhập khẩu rượu

 Quy định chung về nhập khẩu rượu 1. Doanh nghiệp có Giấy phép phân phối rượu được phép nhập khẩu rượu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu. Trường hợp nhập khẩu rượu bán thành phẩm, doanh nghiệp chỉ được bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. 2. Doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

 Nội dung và thời hạn của giấy phép

 Nội dung và thời hạn của giấy phép 1. Nội dung của giấy phép theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định này. 2. Thời hạn của giấy phép: a) Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là 15 năm; b) Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy ...
Đọc Thêm

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 1. Trường hợp có thay đổi các nội dung của giấy phép, thương nhân phải gửi hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 2. Hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép (01 bộ) bao gồm: a) Đơn đề ...
Đọc Thêm

 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (01 bộ) bao gồm: 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này. 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký ...
Đọc Thêm

 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu

 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (01 bộ) bao gồm: 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này. 2. Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (01 bộ) bao gồm: 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu số 01ban hành kèm theo Nghị định này. 2. Bản sao ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối 1. Quyền và nghĩa vụ chung: a) Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp; b) Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền; cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi ...
Đọc Thêm

 Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu 

 Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu  1. Được bán rượu do doanh nghiệp sản xuất cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu để xuất khẩu. 2. Được trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại ...
Đọc Thêm

Điều kiện sản xuất rượu thủ công

 Điều kiện sản xuất rượu thủ công 1. Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. 2. Trường hợp không bán rượu cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công phải làm thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu ...
Đọc Thêm

 Các hành vi vi phạm quy định 

 Các hành vi vi phạm quy định  1. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép theo quy định tại Nghị định này. 2. Sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc nguyên liệu bị cấm khác để sản xuất, pha chế rượu, 3. Cho thuê, ...
Đọc Thêm

 Nguyên tắc quản lý rượu

 Nguyên tắc quản lý rượu Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy ...
Đọc Thêm

 An toàn trong vận chuyển, giao nhận khí bằng bồn chứa

 An toàn trong vận chuyển, giao nhận khí bằng bồn chứa 1. Người điều khiển phương tiện, người áp tải, thủ kho phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn theo quy định. 2. Xe bồn, toa xe bồn vận chuyển bồn chứa khí phải được cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định. 3. Khi chờ ...
Đọc Thêm

 An toàn đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai

 An toàn đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai 1. Cửa hàng phải có diện tích tối thiểu là 12 m2. 2. Cửa hàng phải cách ly với các nguồn gây cháy ít nhất 03 m về phía không có tường chịu lửa; nếu có tường chịu lửa thì không yêu cầu khoảng cách giữa nguồn gây cháy và ...
Đọc Thêm

An toàn trạm nạp khí vào phương tiện vận tải

An toàn trạm nạp khí vào phương tiện vận tải 1. Phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 03 m từ bồn chứa nổi tới hàng rào bao quanh. 2. Phải lắp khớp nối tách rời giữa cột bơm và ống mềm để cấp khí cho phương tiện vận tải. 3. Cột bơm phải đặt cách bồn chứa khí ít ...
Đọc Thêm

An toàn đối với bồn chứa khí

An toàn đối với bồn chứa khí 1. Bồn chứa khí phải được lắp đặt đầy đủ các thiết bị an toàn và đo kiểm theo quy định. 2. Bồn chứa phải được lắp đặt van đóng ngắt khẩn cấp. 3. Bồn chứa phải đặt ở ngoài trời, bên ngoài nhà, bên ngoài các công trình xây dựng kín. Không ...
Đọc Thêm

Quy định chung về an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí

Quy định chung về an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí 1. Thương nhân sản xuất, chế biến; thương nhân xuất, nhập khẩu; thương nhân kinh doanh mua bán khí; thương nhân sản xuất, sửa chữa chai LPG, chai LPG mini; trạm nạp, trạm cấp, trạm nén khí; thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn, kho ...
Đọc Thêm

 Cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện

 Cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 1. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng; b) Nội dung, thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi. Giấy chứng nhận cấp lại phải có ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 1. Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh. 3. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận  1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh. 3. Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho ...
Đọc Thêm

Các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện

 Quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất 1. Sản xuất, sửa chữa chai LPG, chai LPG mini theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 2. Công bố hợp quy chai LPG, chai LPG mini phù hợp với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 3. Lập hồ sơ chai LPG, chai LPG mini ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của cửa hàng bán lẻ LPG chai

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nén CNG 1. Không mua CNG không có nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường hoặc nhập lậu để bán cho khách hàng. 2. Chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng CNG bán cho khách hàng. 3. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân 1. Chỉ ký hợp đồng cho thuê cảng xuất, nhập khí, bồn chứa khí, kho chứa LPG chai đáp ứng các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan. 2. Thực hiện đúng cam kết hợp đồng với ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm cấp CNG

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm cấp CNG 1. Chỉ bán CNG cho khách hàng có hợp đồng mua CNG đáp ứng các quy định về an toàn sử dụng CNG, phòng cháy và chữa cháy; bán đúng giá quy định, đủ khối lượng CNG theo hợp đồng đã ký với khách hàng và phải CNG phù ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm cấp LNG

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm cấp LNG 1. Chỉ bán LNG cho khách hàng có hợp đồng mua LNG đáp ứng các quy định về an toàn sử dụng LNG, phòng cháy và chữa cháy; bán đúng giá quy định, đủ khối lượng LNG theo hợp đồng đã ký với khách hàng và phải bảo đảm ...
Đọc Thêm

 Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LPG

 Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LPG 1. Biển hiệu, biểu tượng của trạm nạp phải ghi đầy đủ, rõ ràng theo quy định của pháp luật. 2. Được liên doanh, liên kết góp vốn xây dựng trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải với cửa hàng bán xăng dầu đã được cấp Giấy chứng ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân 1. Có các quyền và nghĩa vụ như thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí quy định từ khoản 3 đến khoản 16 Điều 20 Nghị định này. 2. Thực hiện chế độ ghi chép hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính. 3. Ký hợp đồng mua bán khí ...
Đọc Thêm

 Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất

 Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất 1. Thương nhân có cầu cảng thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng theo quy định của pháp luật. 2. Cầu cảng thuộc quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 3. Đáp ứng các điều kiện về phòng ...
Đọc Thêm

 Điều kiện đối với sản xuất, sửa chữa chai LPG

 Điều kiện đối với sản xuất, sửa chữa chai LPG 1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Có đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình chế tạo, quy trình sửa chữa các quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm. 3. Trang thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu ...
Đọc Thêm

 Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai

 Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai 1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp cửa hàng trực ...
Đọc Thêm

 Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí

 Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí 1. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí gồm: a) Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; b) Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu ...
Đọc Thêm

Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu

Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu 1. Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí gồm: a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; b) Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm ...
Đọc Thêm

Dịch vụ tư vấn bất động sản

 Dịch vụ tư vấn bất động sản 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. 2. Nội dung kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản bao gồm: a) Tư vấn pháp luật về bất động sản; b) Tư vấn về đầu tư tạo lập, kinh doanh bất ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của doanh nghiệp 

Nghĩa vụ của doanh nghiệp  1. Bảo đảm bất động sản được đưa lên sàn giao dịch phải có đủ điều kiện được giao dịch. 2. Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp. 3. Bảo đảm cơ sở vật chất, ...
Đọc Thêm

 Quyền của doanh nghiệp

 Quyền của doanh nghiệp 1. Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật này. 2. Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản. 3. Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng. 4. Thuê doanh nghiệp kinh doanh ...
Đọc Thêm

 Nội dung môi giới bất động sản

 Nội dung môi giới bất động sản 1. Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng. 2. Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động ...
Đọc Thêm

Phạm vi kinh doanh dịch vụ bất động sản

 Phạm vi kinh doanh dịch vụ bất động sản Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền kinh doanh các dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản theo quy định ...
Đọc Thêm

 Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

 Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người ...
Đọc Thêm

 Quyền và nghĩa vụ

 Quyền và nghĩa vụ Ngoài các quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê mua bất động sản quy định tại Chương II của Luật này, các bên còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 1. Bên mua, bên thuê mua có quyền yêu cầu bên bán, bên cho thuê mua cung cấp thông tin ...
Đọc Thêm

 Bảo lãnh trong bán, cho thuê 

 Bảo lãnh trong bán, cho thuê  1. Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn ...
Đọc Thêm

 Quyền kinh doanh bất động sản 

 Quyền kinh doanh bất động sản  1. Chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. 2. Việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai được thực hiện theo quy định của Chương này, ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của các bên 

Quyền và nghĩa vụ của các bên  1. Chủ đầu tư chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình đối với toàn bộ hoặc một phần dự án cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ 

Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ  1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư. 2. Thủ tướng ...
Đọc Thêm

 Nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ 

 Nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ  1. Chủ đầu tư dự án bất động sản được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh. 2. Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải bảo đảm yêu cầu sau đây: a) Không ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của các bên Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê lại, bên thuê lại quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại các Điều 42, 43, 44 và 45 của Luật này. Điều 47. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất Hợp đồng chuyển ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất

Nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất 1. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp. 2. Chuyển giao đất cho bên thuê đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng. 3. Đăng ký việc ...
Đọc Thêm

Quyền của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quyền của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 1. Yêu cầu bên chuyển nhượng cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất chuyển nhượng. 2. Yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc chuyển nhượng

Nguyên tắc chuyển nhượng 1. Việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này. 2. Việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật đất đai về mục đích ...
Đọc Thêm

 Quyền của bên thuê mua nhà

 Quyền của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng 1. Yêu cầu bên cho thuê mua cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng. 2. Yêu cầu bên cho thuê mua giao nhà, công trình xây dựng và hồ sơ liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng; làm thủ tục đề nghị ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Nguyên tắc cho thuê mua nhà, công trình xây dựng 1. Nhà, công trình xây dựng cho thuê mua phải bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và các dịch vụ cần thiết khác để vận hành, sử dụng bình thường theo công năng, thiết kế và các thỏa thuận trong hợp đồng. 2. Việc cho thuê ...
Đọc Thêm

Quyền của bên thuê nhà, công trình xây dựng

Quyền của bên thuê nhà, công trình xây dựng 1. Yêu cầu bên cho thuê giao nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng. 2. Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng. 3. Được đổi nhà, công trình xây dựng đang thuê với người thuê ...
Đọc Thêm

 Nguyên tắc cho thuê nhà, công trình xây dựng

 Nguyên tắc cho thuê nhà, công trình xây dựng Nhà, công trình xây dựng cho thuê phải bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và các dịch vụ cần thiết khác để vận hành, sử dụng bình thường theo công năng, thiết kế và các thỏa thuận trong hợp đồng. Điều 26. Quyền của bên cho thuê ...
Đọc Thêm

Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán

Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán 1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán cho bên mua. Trường hợp nhà, công trình xây dựng đang trong thời hạn bảo hành thì bên bán có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, cung ứng thiết bị có ...
Đọc Thêm

 Nội dung hợp đồng mua bán, cho thuê

 Nội dung hợp đồng mua bán, cho thuê Hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải có các nội dung chính sau đây: 1. Tên, địa chỉ của các bên; 2. Các thông tin về bất động sản; 3. Giá mua bán, cho thuê, cho thuê mua; 4. Phương thức và thời hạn ...
Đọc Thêm

 Giá mua bán, chuyển nhượng

 Giá mua bán, chuyển nhượng Giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do các bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng. Trường hợp Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó. Điều 16. Thanh toán trong giao dịch bất động sản 1 ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án

Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án 1. Thực hiện việc đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý khai thác dự án bất động sản theo quy định của pháp luật. 2. Bảo đảm nguồn tài chính để thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. 3. Chỉ được phép bàn giao nhà, công ...
Đọc Thêm

 Phạm vi kinh doanh bất động sản của tổ chức

 Phạm vi kinh doanh bất động sản của tổ chức 1. Tổ chức, cá nhân trong nước được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây: a) Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; b) Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; c) Đối với đất được Nhà ...
Đọc Thêm

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh 1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kinh doanh bất động sản

Nguyên tắc kinh doanh bất động sản 1. Bình đẳng trước pháp luật; tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không trái quy định của pháp luật. 2. Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật ...
Đọc Thêm

Đầu tư kinh doanh bất động sản

Đầu tư kinh doanh bất động sản 1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh bất động sản phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và từng địa bàn. 2. Nhà nước khuyến khích và có chính ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh 1. Thành viên hợp danh có các quyền sau đây: a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty; b) ...
Đọc Thêm

 Tài sản của công ty hợp danh

 Tài sản của công ty hợp danh Tài sản của công ty hợp danh bao gồm: 1. Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty; 2. Tài sản tạo lập được mang tên công ty; 3. Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh ...
Đọc Thêm

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh 1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên ...
Đọc Thêm

Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 của Luật này; b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả ...
Đọc Thêm

Tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên

Tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Kiểm soát viên được trả tiền lương hoặc thù lao và được hưởng các quyền lợi khác theo ...
Đọc Thêm

Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại 

Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại  Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại khoản 1 Điều 131 của Luật này hoặc trả cổ tức trái với quy định tại Điều 132 của Luật này thì các cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã ...
Đọc Thêm

Điều kiện thanh toán 

Điều kiện thanh toán  1. Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài ...
Đọc Thêm

 Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

 Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông 1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó ...
Đọc Thêm

Phát hành trái phiếu

Phát hành trái phiếu 1. Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 2. Công ty không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán không ...
Đọc Thêm

Bán cổ phần

Bán cổ phần Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây: 1. Cổ phần chào bán lần ...
Đọc Thêm

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu 1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty. 2 ...
Đọc Thêm

Cổ phiếu

Cổ phiếu 1. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở ...
Đọc Thêm

Cổ phần ưu đãi hoàn lại 

Cổ phần ưu đãi hoàn lại  1. Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. 2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các ...
Đọc Thêm

 Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

 Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông 1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ ...
Đọc Thêm

 Các loại cổ phần

 Các loại cổ phần 1. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. 2. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu ...
Đọc Thêm

 Thanh toán cổ phần đã đăng ký

 Thanh toán cổ phần đã đăng ký 1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ...
Đọc Thêm

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần 1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; c) Cổ đông chỉ chịu ...
Đọc Thêm

 Cơ cấu tổ chức quản lý

 Cơ cấu tổ chức quản lý Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn theo một trong hai mô hình quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này. Điều 90. Hội đồng thành viên 1. Hội đồng thành viên nhân danh công ...
Đọc Thêm

 Thay đổi vốn điều lệ

 Thay đổi vốn điều lệ 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây: a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm ...
Đọc Thêm

Cơ cấu tổ chức quản lý 

Cơ cấu tổ chức quản lý  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 2. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 3. Quyền, nghĩa vụ của Giám ...
Đọc Thêm

 Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên

 Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên 1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích ...
Đọc Thêm

 Cơ cấu tổ chức quản lý 

 Cơ cấu tổ chức quản lý  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây: a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên; b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc ...
Đọc Thêm

 Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

 Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty 1. Góp đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty. 2. Tuân thủ Điều lệ công ty. 3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu ...
Đọc Thêm

Thực hiện góp vốn thành lập công ty

Thực hiện góp vốn thành lập công ty 1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. 2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như ...
Đọc Thêm

 Khởi kiện người quản lý

 Khởi kiện người quản lý 1. Thành viên công ty tự mình, hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ của người quản lý trong các trường hợp sau ...
Đọc Thêm

 Điều kiện để chia lợi nhuận

 Điều kiện để chia lợi nhuận Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau ...
Đọc Thêm

Hợp đồng, giao dịch

Hợp đồng, giao dịch 1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận: a) Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty; b) Người có liên quan của những ...
Đọc Thêm

 Hiệu lực nghị quyết của Hội đồng thành viên

 Hiệu lực nghị quyết của Hội đồng thành viên Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi tại nghị quyết đó. Trường hợp thành viên, nhóm thành viên yêu cầu Tòa ...
Đọc Thêm

Biên bản họp Hội đồng thành viên

Biên bản họp Hội đồng thành viên 1. Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. 2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải ...
Đọc Thêm

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên 1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 2. Trường hợp Điều lệ không quy định hoặc không có quy ...
Đọc Thêm

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Chủ tịch Hội đồng thành viên 1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. 2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của ...
Đọc Thêm

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn ...
Đọc Thêm

Chuyển nhượng phần vốn góp

Chuyển nhượng phần vốn góp 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau ...
Đọc Thêm

 Nghĩa vụ của thành viên

 Nghĩa vụ của thành viên 1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 48 của Luật này. 2. Không ...
Đọc Thêm

Sổ đăng ký thành viên

Sổ đăng ký thành viên 1. Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty; b) Họ, tên, địa chỉ ...
Đọc Thêm

 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác ...
Đọc Thêm

 Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

 Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện 1. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính. 2. Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi ...
Đọc Thêm

 Con dấu của doanh nghiệp

 Con dấu của doanh nghiệp 1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: a) Tên doanh nghiệp; b) Mã số doanh nghiệp. 2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con ...
Đọc Thêm

 Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

 Tên trùng và tên gây nhầm lẫn 1. Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký. 2. Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký: a) Tên tiếng Việt ...
Đọc Thêm

 Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài 

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài  1. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài. 2. Trường ...
Đọc Thêm

 Tên doanh nghiệp

 Tên doanh nghiệp 1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: a) Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ...
Đọc Thêm

 Định giá tài sản góp vốn

 Định giá tài sản góp vốn 1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam. 2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh ...
Đọc Thêm

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn 1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây: a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền ...
Đọc Thêm

 Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

 Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp 1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây: a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh; b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ...
Đọc Thêm

 Mã số doanh nghiệp

 Mã số doanh nghiệp 1. Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại ...
Đọc Thêm

 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và ...
Đọc Thêm

Điều lệ công ty

Điều lệ công ty 1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng ...
Đọc Thêm

 Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn

 Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần được lập phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 1. Họ, tên, chữ ...
Đọc Thêm

 Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần

 Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 2. Điều lệ công ty. 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. 4. Bản sao các giấy tờ sau đây: a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ ...
Đọc Thêm

 Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

 Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân. Điều 21. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh 1. Giấy đề nghị ...
Đọc Thêm

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần 1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt ...
Đọc Thêm

 Trách nhiệm của người đại diện

 Trách nhiệm của người đại diện 1. Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của người đại diện

Trách nhiệm của người đại diện 1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây: a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử ...
Đọc Thêm

Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp

Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp Doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trongthời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân ...
Đọc Thêm

 Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

 Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội 1. Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này; b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng; c) Sử ...
Đọc Thêm

 Nghĩa vụ của doanh nghiệp

 Nghĩa vụ của doanh nghiệp 1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. 2. Tổ chức công tác kế toán, ...
Đọc Thêm

Quyền của doanh nghiệp

chủ sở hữu doanh nghiệp 1. Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật này; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của ...
Đọc Thêm

Xử lý vi phạm hành chính trong thương mại điện tử

Xử lý vi phạm hành chính trong thương mại điện tử 1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại ...
Đọc Thêm

Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử

Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử 1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử của mình. 2. Tranh chấp giữa thương nhân, ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của thương nhân

Trách nhiệm của thương nhân 1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử có chức năng thanh toán trực tuyến phải đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch thanh toán của khách hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua website ...
Đọc Thêm

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân 1. Đơn vị thu thập thông tin phải đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân mà họ thu thập và lưu trữ, ngăn ngừa các hành vi sau: a) Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép; b) Sử dụng thông tin trái phép; c) Thay đổi, phá hủy ...
Đọc Thêm

tiến hành thu thập thông tin

tiến hành thu thập thông tin 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này thương nhân, tổ chức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên website thương mại điện tử (gọi tắt là đơn vị thu thập thông tin) phải được sự đồng ý trước của người tiêu dùng có thông ...
Đọc Thêm

 Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân

 Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng 1. Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng thì phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và những quy định pháp luật ...
Đọc Thêm

Danh sách các thương nhân

Danh sách các thương nhân 1. Bộ Công Thương công bố công khai trên cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử danh sách các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử đã đăng ký theo quy định tại Mục 3 Chương này. 2. Danh sách công ...
Đọc Thêm

 Chức năng của Cổng thông tin

 Chức năng của Cổng thông tin 1. Bộ Công Thương có trách nhiệm xây dựng, cập nhật và duy trì cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử. 2. Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử có các chức năng sau: a) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục ...
Đọc Thêm

Hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân 1. Điều kiện cấp phép cho thương nhân, tổ chức tiến hành hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử: a) Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt ...
Đọc Thêm

 Nguyên tắc chung

 Nguyên tắc chung 1. Các thương nhân, tổ chức tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử phải đăng ký với Bộ Công Thương. 2. Các thương nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động sau phải có giấy phép do Bộ Công Thương cấp: a) Hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách ...
Đọc Thêm

Sửa đổi, bổ sung, đăng ký lại, chấm dứt đăng ký

Sửa đổi, bổ sung, đăng ký lại, chấm dứt đăng ký 1. Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký khi có một trong những thay đổi sau: a) Thay đổi tên thương nhân, tổ chức; b) Thay đổi người đại diện ...
Đọc Thêm

 Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ 

 Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ  Thương nhân, tổ chức được thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy định tại Mục 2, 3 và 4 Chương III Nghị định này khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 1. Là thương nhân, tổ chức có ngành nghề kinh doanh hoặc chức năng, ...
Đọc Thêm

 Điều kiện thiết lập website thương mại 

 Điều kiện thiết lập website thương mại  Các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau: 1. Là thương nhân, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân. 2. Có website với tên ...
Đọc Thêm

 Xác định người mua hàng

 Xác định người mua hàng 1. Đối với phương thức trả giá lên, người mua hàng là người đầu tiên có mức trả giá sau cùng cao hơn giá của người trước và cao hơn mức giá chấp nhận bán, được hệ thống thông tin của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến ghi nhận ...
Đọc Thêm

 Trách nhiệm của người bán trên website 

 Trách nhiệm của người bán trên website  1. Thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết liên quan đến hàng hóa được bán đấu giá. 2. Công bố giá khởi điểm; mức giá chấp nhận bán, nếu có. 3. Chịu trách nhiệm về chất lượng, quy cách của hàng hóa được bán đấu ...
Đọc Thêm

hoạt động đấu giá trực tuyến

Hoạt động đấu giá trực tuyến 1. Hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến phải có các chức năng tối thiểu sau: a) Ghi nhận và lưu trữ mọi mức giá được trả trong một cuộc đấu giá; b) Sau thời điểm bắt đầu một cuộc đấu giá, cứ 30 (ba mươi) giây một lần ...
Đọc Thêm

 Hợp đồng dịch vụ khuyến mại

 Hợp đồng dịch vụ khuyến mại 1. Hợp đồng dịch vụ khuyến mại giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến với thương nhân, tổ chức, cá nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại thực hiện theo quy định tại Điều 90 Luật thương mại và phải có các nội dung sau: a) Phân định ...
Đọc Thêm

 Trách nhiệm của thương nhân

 Trách nhiệm của thương nhân 1. Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định này. 2. Tuân thủ các quy định của Luật thương mại và các quy định pháp luật có liên quan về hoạt động khuyến mại. 3. Tuân thủ các quy định ...
Đọc Thêm

 Cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

 Cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến 1. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến là thương nhân, tổ chức thiết lập website khuyến mại trực tuyến để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác (gọi tắt là đối tác) theo các điều khoản ...
Đọc Thêm

Cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

Cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử 1. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử là thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử để các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua ...
Đọc Thêm

 Thông tin về điều kiện giao dịch chung

 Thông tin về điều kiện giao dịch chung 1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố những điều kiện giao dịch chung đối với hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website, bao gồm: a) Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời gian hay ...
Đọc Thêm

 Thông tin về người sở hữu website

 Thông tin về người sở hữu website Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng phải công bố những thông tin tối thiểu sau trên trang chủ website: 1. Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân. 2. Số, ngày ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của thương nhân

Trách nhiệm của thương nhân 1. Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định này. 2. Thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin trên website theo các quy định tại Mục này và chịu trách nhiệm về tính chính ...
Đọc Thêm

 Các nguyên tắc hoạt động thương mại điện tử

 Các nguyên tắc hoạt động thương mại điện tử 1. Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong giao dịch thương mại điện tử Các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử có quyền tự do thỏa thuận không trái với quy định của pháp luật để xác lập quyền và nghĩa vụ của từng bên ...
Đọc Thêm

Chủ thể của hoạt động thương mại điện tử

Chủ thể của hoạt động thương mại điện tử Các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử bao gồm: 1. Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập website thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (người sở hữu ...
Đọc Thêm

 Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

 Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng 1. Trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng có công bố thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng, nếu hết thời hạn này mà khách hàng vẫn không được trả lời thì đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng chấm dứt hiệu lực. Việc ...
Đọc Thêm

Đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng Chứng từ điện tử do khách hàng khởi tạo và gửi đi bằng cách sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến được coi là đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ gắn kèm chức năng đặt hàng trực tuyến đó. Điều 18. Rà soát ...
Đọc Thêm

 Lỗi nhập thông tin trong chứng từ điện tử

 Lỗi nhập thông tin trong chứng từ điện tử 1. Trường hợp một người mắc phải lỗi nhập thông tin trong một chứng từ điện tử được sử dụng để trao đổi với hệ thống thông tin tự động của bên khác nhưng hệ thống thông tin tự động này không hỗ trợ cho người đó sửa lại lỗi thì ...
Đọc Thêm

Địa điểm kinh doanh của các bên

Địa điểm kinh doanh của các bên 1. Địa điểm kinh doanh của mỗi bên là địa điểm do bên đó chỉ ra, trừ khi bên khác nêu rõ bên đó không có địa điểm kinh doanh tại địa điểm này. 2. Trong trường hợp một bên có nhiều địa điểm kinh doanh nhưng không chỉ ra địa điểm kinh ...
Đọc Thêm

 Giá trị pháp lý như bản gốc

 Giá trị pháp lý như bản gốc 1. Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại có giá trị pháp lý như bản gốc nếu đáp ứng cả hai điều kiện sau: a) Có sự bảo đảm đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong chứng từ điện tử từ thời điểm thông tin được ...
Đọc Thêm

Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia

Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia 1. Nhà nước có chính sách và biện pháp thích hợp nhằm thúc đẩy thương mại điện tử phát triển minh bạch, bền vững thông qua Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia. 2. Nội dung hoạt động thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử ...
Đọc Thêm

Nội dung quản lý nhà nước về thương mại điện tử

Nội dung quản lý nhà nước về thương mại điện tử 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển thương mại điện tử. 2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thương mại điện tử, tiêu chuẩn, quy ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị cấm trong hoạt động thuơng mại điện tử

Các hành vi bị cấm trong hoạt động thuơng mại điện tử 1. Vi phạm về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử: a) Tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị cho dịch vụ thương mại điện tử, trong đó mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ và được nhận ...
Đọc Thêm

Quản lý nhà nước về hòa giải thương mại

Quản lý nhà nước về hòa giải thương mại 1. Bộ Tư pháp là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hòa giải thương mại trong phạm vi cả nước, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Soạn thảo, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy ...
Đọc Thêm

Thu hồi Giấy phép thành lập

Thu hồi Giấy phép thành lập 1. Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam bị thu hồi Giấy phép thành lập trong trường hợp sau đây: a) Chi nhánh có hành vi vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động hòa giải thương mại theo quy định của ...
Đọc Thêm

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh 1. Chi nhánh có nhu cầu thay đổi về tên gọi, Trưởng chi nhánh, địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị thay đổi đến Bộ Tư pháp. Hồ sơ bao gồm: a) Giấy đề nghị thay đổi theo mẫu ...
Đọc Thêm

 Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh

 Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh 1. Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh a) Thuê trụ sở phục vụ cho hoạt động của chi nhánh; b) Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật; c) Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân ...
Đọc Thêm

 Điều kiện, hình thức hoạt động 

 Điều kiện, hình thức hoạt động  1. Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, tôn trọng Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì được phép hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Nghị định này. 2. Tổ chức hòa giải ...
Đọc Thêm

Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại 1. Trung tâm hòa giải thương mại chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây: a) Tự chấm dứt hoạt động; b) Bị thu hồi Giấy phép thành lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định này. 2. Trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điểm a Khoản ...
Đọc Thêm

Thu hồi Giấy phép thành lập

Thu hồi Giấy phép thành lập 1. Trung tâm hòa giải thương mại bị thu hồi Giấy phép thành lập trong các trường hợp sau đây: a) Trung tâm hòa giải thương mại có hành vi vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động hòa giải thương mại theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ...
Đọc Thêm

Văn phòng đại diện Trung tâm hòa giải thương mại

Văn phòng đại diện Trung tâm hòa giải thương mại 1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm hòa giải thương mại, được thành lập nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội hoạt động hòa giải thương mại. Văn phòng đại diện được sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật. 2. Trung tâm hòa ...
Đọc Thêm

Thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở 

Thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở  1. Trường hợp có nhu cầu thay đổi về tên gọi, địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, Trung tâm hòa giải thương mại gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị thay đổi đến Bộ Tư pháp. Hồ ...
Đọc Thêm

Quyền, nghĩa vụ của tổ chức hòa giải thương mại

Quyền, nghĩa vụ của tổ chức hòa giải thương mại 1. Tổ chức hòa giải thương mại có các quyền sau đây: a) Thực hiện hoạt động hòa giải thương mại; b) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên thương mại; c) Thu thù lao và các khoản thu hợp pháp khác có liên quan đến hoạt ...
Đọc Thêm

 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại 1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định cấp Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại có hiệu lực, Trung tâm gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trung tâm đặt trụ sở ...
Đọc Thêm

Trung tâm hòa giải thương mại

Trung tâm hòa giải thương mại 1. Trung tâm hòa giải thương mại được thành lập theo quy định của Nghị định này, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. 2. Trung tâm hòa giải thương mại hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. 3. Trung tâm hòa giải thương mại được lập chi ...
Đọc Thêm

Công nhận kết quả hòa giải thành

Công nhận kết quả hòa giải thành Văn bản về kết quả hòa giải thành được xem xét công nhận theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Điều 17. Chấm dứt thủ tục hòa giải Thủ tục hòa giải chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 1. Khi các bên đạt được kết quả hòa giải thành. 2 ...
Đọc Thêm

 Trình tự, thủ tục tiến hành hòa giải

 Trình tự, thủ tục tiến hành hòa giải 1. Các bên có quyền lựa chọn Quy tắc hòa giải của tổ chức hòa giải thương mại để tiến hành hòa giải hoặc tự thỏa thuận trình tự, thủ tục hòa giải. Trường hợp các bên không có thỏa thuận về trình tự, thủ tục hòa giải thì hòa giải viên thương ...
Đọc Thêm

Thỏa thuận hòa giải

Thỏa thuận hòa giải 1. Thỏa thuận hòa giải có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản hòa giải trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng. 2. Thỏa thuận hòa giải được xác lập bằng văn bản. Điều 12. Lựa chọn, chỉ định hòa giải viên thương mại 1. Hòa giải viên thương mại do các bên ...
Đọc Thêm

Quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên thương mại

Quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên thương mại 1. Hòa giải viên thương mại có các quyền sau đây: a) Chấp nhận hoặc từ chối thực hiện hoạt động hòa giải thương mại; b) Từ chối cung cấp thông tin liên quan đến vụ tranh chấp, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc theo quy ...
Đọc Thêm

 Tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại

 Tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại 1. Người có đủ tiêu chuẩn sau đây thi được làm hòa giải viên thương mại: a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan; b) Có trình độ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại 1. Các bên tranh chấp tham gia hòa giải hoàn toàn tự nguyện và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 2. Các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải phải được giữ bí mật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc ...
Đọc Thêm

Các khoản chi khác phát sinh

Các khoản chi khác phát sinh Chi phí chuyển và nhận tiền qua ngân hàng liên quan đến khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài (nếu có): Căn cứ vào các quy định của ngân hàng nước sở tại và ở Việt Nam, nếu có phát sinh lệ phí chuyển tiền hoặc nhận tiền qua ngân hàng thì Ngân ...
Đọc Thêm

Chi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước

Chi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước Đối với hình thức bồi dưỡng sau tiến sỹ: a) Người học trúng tuyển bồi dưỡng sau tiến sỹ ở trong nước (có đề cương nghiên cứu đã được Bộ Khoa học và Công nghệ xét chọn và được tiếp nhận bồi dưỡng tại một cơ sở nghiên cứu khoa học và ...
Đọc Thêm

Chi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn (trên 6 tháng) ở nước ngoài

Chi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn (trên 6 tháng) ở nước ngoài Phí đào tạo, bồi dưỡng, phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các phí khác liên quan đến khóa đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc (nếu có) phải trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: Thanh toán theo hợp đồng ký ...
Đọc Thêm

Giám sát, thanh tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước

Giám sát, thanh tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước Việc ban hành chính sách, pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi quy định tại Luật này. Việc xác định vốn đầu tư, cân đối kế hoạch nguồn vốn ...
Đọc Thêm

Quyền của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp

Quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp Báo cáo, xin ý kiến doanh nghiệp đã cử người đại diện trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây: a) Ngành, ...
Đọc Thêm

Tiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước

Tiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước Người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: Công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ sức khỏe để ...
Đọc Thêm

Quyền, trách nhiệm của Chính phủ

Quyền, trách nhiệm của Chính phủ Quy định hình thức, nội dung, trình tự, thủ tục cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ban hành điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều lệ đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Quy định việc ...
Đọc Thêm

Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp Căn cứ phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp quy định tại Điều 10 của Luật này, Chính phủ quy định lộ trình thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy ...
Đọc Thêm

Bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp

Nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp Trích không quá 30% lợi nhuận sau thuế để lại doanh nghiệp sử dụng vào mục đích đầu tư phát triển ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp. Trích một phần lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp để lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của người ...
Đọc Thêm

Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp Nguyên tắc chuyển nhượng vốn đầu tư: a) Tuân thủ quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và quy định khác của pháp luật có liên quan; b) Phản ánh đầy đủ giá trị thực tế doanh nghiệp, bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất theo ...
Đọc Thêm

Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp Việc sử dụng vốn, tài sản, quyền sử dụng đất của doanh nghiệp để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định của Luật này, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan; phù hợp ...
Đọc Thêm

Quản lý, sử dụng tài sản cố định

Quản lý, sử dụng tài sản cố định Doanh nghiệp xây dựng, ban hành, thực hiện quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định. Doanh nghiệp được quyền cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản cố định theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản cố định ...
Đọc Thêm

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ Nguyên tắc xác định vốn điều lệ: a) Không thấp hơn mức vốn pháp định của ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; b) Căn cứ quy mô, công suất thiết kế đối với ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; c) Phù hợp với chiến ...
Đọc Thêm

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước 

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước  Đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế; b) Trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; c) Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho ...
Đọc Thêm

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ 

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ  Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này và thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp được đầu tư bổ sung vốn điều ...
Đọc Thêm

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp thuộc phạm vi sau đây: a) Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; b) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; c) ...
Đọc Thêm

Mục tiêu đầu tư, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Mục tiêu đầu tư, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp Thực hiện định hướng, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô mang tính chiến lược trong từng thời kỳ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư, quản ...
Đọc Thêm

Đại diện chủ sở hữu nhà nước

Đại diện chủ sở hữu nhà nước Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 40 của Luật này. Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin của Tổ chức đăng ký giao dịch

Công bố thông tin của Tổ chức đăng ký giao dịch Tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty đại chúng nêu tại Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BTC. Tổ chức đăng ký giao dịch chịu trách nhiệm công bố thông tin trên các phương tiện công bố thông tin ...
Đọc Thêm

Thời hạn hiệu lực của lệnh

Thời hạn hiệu lực của lệnh Lệnh chào mua, chào bán thỏa thuận điện tử có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch cho đến khi kết thúc thời gian giao dịch trên hệ thống đăng ký giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị huỷ bỏ. Điều 25. Sửa, hủy lệnh ...
Đọc Thêm

Phương thức giao dịch

Phương thức giao dịch TTGDCK áp dụng phương thức giao dịch thỏa thuận đối với các giao dịch của chứng khoán trên hệ thống đăng ký giao dịch. Phương thức giao dịch thỏa thuận bao gồm hai hình thức: a) Thỏa thuận điện tử là hình thức giao dịch trong đó đại diện giao dịch nhập lệnh với các điều ...
Đọc Thêm

Điều kiện đăng ký giao dịch

Điều kiện đăng ký giao dịch Chứng khoán được đăng ký giao dịch tại TTGDCK khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Là chứng khoán của công ty đại chúng theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán chưa niêm yết hoặc đã bị huỷ niêm yết tại TTGDCK hoặc SGDCK. Là chứng khoán đã được đăng ký ...
Đọc Thêm

Phương án khắc phục kiểm soát

Phương án khắc phục kiểm soát Trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo chi tiết về thực trạng ...
Đọc Thêm

Tỷ lệ vốn khả dụng và các mức cảnh báo

Tỷ lệ vốn khả dụng và các mức cảnh báo Tỷ lệ vốn khả dụng được xác định theo nguyên tắc sau: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo và ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát theo quy định tại Điều 12 Thông tư này hoặc kiểm soát đặc biệt ...
Đọc Thêm

Giá trị rủi ro thanh toán

Giá trị rủi ro thanh toán Kết thúc ngày giao dịch, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải xác định giá trị rủi ro thanh toán đối với các hợp đồng, giao dịch sau: Tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, các khoản cho vay đối với các tổ chức, cá nhân khác; Hợp đồng vay, ...
Đọc Thêm

Giá trị rủi ro hoạt động

Giá trị rủi ro hoạt động Rủi ro hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán được xác định bằng 25% chi phí duy trì hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán trong vòng mười hai (12) tháng liền kề tính tới tháng gần nhất, hoặc 20% Vốn pháp định theo quy định của pháp luật, tùy ...
Đọc Thêm

Các khoản tăng thêm

Các khoản tăng thêm Toàn bộ phần giá trị tăng thêm của các khoản đầu tư, không bao gồm chứng khoán quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này, trên cơ sở chênh lệch giữa giá gốc so với giá thị trường xác định theo quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này. Các khoản ...
Đọc Thêm

Khuyến cáo

Khuyến cáo 1. Tài liệu thông tin, quảng cáo, giới thiệu quỹ phải có các khuyến cáo như sau: a) Nhà đầu tư cần đọc kỹ bản cáo bạch trước khi mua chứng chỉ quỹ và nên chú ý tới các khoản phí, lệ phí khi giao dịch chứng chỉ quỹ; b) Giá giao dịch chứng chỉ quỹ có thể ...
Đọc Thêm

Quy định về thông tin, quảng cáo, giới thiệu quỹ

Quy định về thông tin, quảng cáo, giới thiệu quỹ 1. Công ty quản lý quỹ được quảng cáo, cung cấp thông tin và giới thiệu về quỹ qua các phương tiện thông tin đại chúng; phương tiện truyền tin; các loại xuất bản, ấn phẩm; các loại bảng, biển, pa-nô, áp phích, vật thể cố định, các phương tiện ...
Đọc Thêm

Quy định chung về nghiệp vụ phân phối chứng chỉ quỹ

Quy định chung về nghiệp vụ phân phối chứng chỉ quỹ 1. Đại lý phân phối, nhân viên phân phối phải tự nguyện, công bằng, trung thực đối với nhà đầu tư, cung cấp đầy đủ, kịp thời mọi thông tin chính xác để nhà đầu tư tự đưa ra quyết định đầu tư. Các thông tin, dữ liệu, dự ...
Đọc Thêm

Hoạt động của đại lý phân phối

Hoạt động của đại lý phân phối 1. Hoạt động của đại lý phân phối bao gồm: a) Tổng hợp đầy đủ thông tin về nhà đầu tư và người được hưởng lợi theo quy định của pháp luật chứng khoán và các quy định về phòng chống rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ khủng bố; b) Nhận ...
Đọc Thêm

Các quy định chung về Ngân hàng giám sát

Các quy định chung về Ngân hàng giám sát 1. Ngân hàng giám sát do công ty quản lý quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Chứng khoán. 2. Thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban điều hành và nhân viên nghiệp vụ không được là đối tác ...
Đọc Thêm

Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở

Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở 1. Điều kiện đăng ký hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở: a) Là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại. Trường hợp doanh nghiệp bảo ...
Đọc Thêm

Hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát

Hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát 1. Phạm vi giám sát chỉ hạn chế trong các hoạt động của công ty quản lý quỹ có liên quan tới quỹ mà ngân hàng thực hiện chức năng giám sát. Trong hoạt động giám sát, ngân hàng giám sát phải: a) Phối hợp với công ty quản lý quỹ ...
Đọc Thêm

Quy định chung về giải thể Quỹ

Quy định chung về giải thể Quỹ 1. Việc thanh lý, giải thể quỹ được tiến hành trong các trường hợp sau đây: a) Công ty quản lý quỹ bị giải thể, phá sản, hoặc bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động mà ban đại diện quỹ không xác lập được công ty quản lý quỹ thay ...
Đọc Thêm

Quy định chung về việc tách quỹ

Quy định chung về việc tách quỹ 1. Trường hợp danh mục đầu tư của quỹ bị mất thanh khoản theo quy định tại điểm b, c khoản 4 Điều 13 Thông tư này, công ty quản lý quỹ được tách quỹ theo phương án đã được đại hội nhà đầu tư thông qua. 2. Tối thiểu ba mươi (30) ...
Đọc Thêm

Quy định chung về việc hợp nhất, sáp nhập quỹ

Quy định chung về việc hợp nhất, sáp nhập quỹ 1. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thiết lập kênh thông tin liên tục, cập nhật cho nhà đầu tư một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời các thông tin về quá trình hợp nhất, sáp nhập quỹ. 2. Công ty quản lý quỹ phải tổ ...
Đọc Thêm

Ban đại diện quỹ

Ban đại diện quỹ 1. Ban đại diện quỹ đại diện cho nhà đầu tư, được bầu tại các cuộc họp đại hội nhà đầu tư hoặc được nhà đầu tư bầu theo hình thức cho ý kiến bằng văn bản. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn, số lượng thành viên, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm, bổ sung thành ...
Đọc Thêm

Thông qua quyết định của đại hội nhà đầu tư

Thông qua quyết định của đại hội nhà đầu tư 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, quyết định tại cuộc họp của đại hội nhà đầu tư được thông qua khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất năm mươi mốt phần ...
Đọc Thêm

Đại hội nhà đầu tư

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư tham gia vào quỹ mở Nhà đầu tư có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Nhà đầu tư có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền mua chứng chỉ quỹ trong thời hạn quy định tại điều lệ ...
Đọc Thêm

Chính sách phân chia lợi nhuận của quỹ

Chính sách phân chia lợi nhuận của quỹ Công ty quản lý quỹ được phân chia lợi nhuận của quỹ cho nhà đầu tư theo quy định tại điều lệ quỹ và chính sách phân chia lợi nhuận đã được công bố tại bản cáo bạch. Lợi nhuận phân chia được trích từ nguồn lợi nhuận để lại của quỹ ...
Đọc Thêm

Giá trị tài sản ròng của quỹ

Giá trị tài sản ròng của quỹ 1. Giá trị tài sản ròng của quỹ được xác định bằng tổng giá trị thị trường các tài sản có trong danh mục trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ, bao gồm các khoản nợ, các nghĩa vụ thanh toán của quỹ tính đến ngày gần nhất trước ngày định giá ...
Đọc Thêm

Hình thức giao dịch tài sản

Hoạt động vay, giao dịch mua bán lại, giao dịch ký quỹ 1. Công ty quản lý quỹ không được sử dụng vốn và tài sản của quỹ để cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào, trừ trường hợp đầu tư tiền gửi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Thông tư này ...
Đọc Thêm

Giá phát hành lần đầu, giá mua lại đơn vị quỹ mở

Giá phát hành lần đầu, giá mua lại đơn vị quỹ mở 1. Giá phát hành lần đầu của một đơn vị quỹ mở do công ty quản lý quỹ quy định tại điều lệ quỹ và đã được công bố tại bản cáo bạch. 2. Giá bán một đơn vị quỹ, tức là mức giá mà nhà đầu tư ...
Đọc Thêm

Lệnh bán chứng chỉ quỹ

Lệnh bán chứng chỉ quỹ 1. Việc thực hiện lệnh bán của nhà đầu tư hoặc đại lý ký danh phải tuân thủ nguyên tắc sau: a) Lệnh bán chỉ được thực hiện khi công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối, đại lý ký danh hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan bảo đảm nhà ...
Đọc Thêm

Quy định chung về giao dịch chứng chỉ quỹ

Quy định chung về giao dịch chứng chỉ quỹ 1. Sau thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ có hiệu lực, công ty quản lý quỹ phải tổ chức giao dịch chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư. Hoạt động giao dịch phải được tổ chức định kỳ, theo quy định ...
Đọc Thêm

Điều lệ quỹ, bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt

Điều lệ quỹ, bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt 1. Điều lệ quỹ ban hành lần đầu do công ty quản lý quỹ xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. Nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ được coi là đã thông qua điều lệ. Trường hợp ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký thành lập quỹ

Hồ sơ đăng ký thành lập quỹ 1. Trong thời hạn mười (10) ngày sau khi kết thúc đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng, công ty quản lý quỹ phải gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ đăng ký lập quỹ gồm: a) Giấy đăng ký lập quỹ theo mẫu quy định tại ...
Đọc Thêm

Loại hình và tên của quỹ

Loại hình và tên của quỹ 1. Tên của quỹ phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây: a) Cụm từ “Quỹ đầu tư”; b) Loại hình quỹ, phù hợp với mục tiêu và chính sách đầu tư, cơ cấu danh ...
Đọc Thêm

Tài khoản giao dịch ủy quyền

Tài khoản giao dịch ủy quyền Nhà đầu tư khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán thì có thể được ủy quyền giao dịch trong các trường hợp sau: a) Ủy quyền giao dịch bằng văn bản cho công ty chứng khoán hoặc ngân hàng lưu ký chứng khoán thực hiện giao dịch thay cho mình. Khi được ủy ...
Đọc Thêm

Tổ chức giao dịch chứng khoán

Tổ chức giao dịch chứng khoán SGDCK tổ chức giao dịch chứng khoán theo phương thức khớp lệnh và phương thức thỏa thuận. Phương thức khớp lệnh trên hệ thống giao dịch thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian. SGDCK tổ chức giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trên SGDCK thông ...
Đọc Thêm

Sửa lỗi sau giao dịch, xác lập giao dịch và huỷ bỏ giao dịch

Sửa lỗi sau giao dịch, xác lập giao dịch và huỷ bỏ giao dịch TTLKCK chịu trách nhiệm ban hành Quy trình hướng dẫn việc sửa lỗi sau giao dịch đối với chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch trên SGDCK sau khi được UBCKNN chấp thuận. SGDCK chịu trách nhiệm ban hành quy định về việc xác ...
Đọc Thêm

Nội dung công bố thông tin của TTLKCK Việt Nam

Nội dung công bố thông tin của TTLKCK Việt Nam TTLKCK thực hiện công bố thông tin trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau: 1.1. Thông tin về việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thành viên Lưu ký, Chi nhánh Thành viên Lưu ký; 1.2. Thông tin ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin theo yêu cầu về quỹ đại chúng

Công bố thông tin theo yêu cầu về quỹ đại chúng Công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCKNN, SGDCK khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: 1.1. Có phản ánh của cá nhân hoặc tổ chức đến ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin khác của công ty chứng khoán

Công bố thông tin khác của công ty chứng khoán Công ty chứng khoán phải công bố thông tin tại trụ sở chính, các chi nhánh và trên trang thông tin điện tử của công ty về các thay đổi liên quan đến địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, các nội dung liên quan đến phương thức giao dịch, ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin định kỳ

Công bố thông tin định kỳ Công ty quản lý quỹ đại chúng, công ty chứng khoán thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Điều 7 hoặc Điều 10 Thông tư này. Công ty quản lý quỹ khác công bố thông tin định kỳ về Báo cáo tài chính năm theo quy định tại khoản ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin theo yêu cầu

Công bố thông tin theo yêu cầu Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố thông tin theo yêu cầu theo quy định tại Điều 9 Thông tư này. Điều 13. Thời điểm bắt đầu thực hiện và chấm dứt việc công bố thông tin của công ty đại chúng quy mô lớn Công ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin theo yêu cầu

Công bố thông tin theo yêu cầu Công ty đại chúng phải công bố thông tin trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch) trong các sự kiện sau đây: 1.1. Khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm ...
Đọc Thêm

Công bố thông tin định kỳ

Công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính năm Công ty đại chúng phải công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán chậm nhất là mười (10) ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán độc lập ký báo cáo kiểm toán. Thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính ...
Đọc Thêm

Yêu cầu thực hiện công bố thông tin

Yêu cầu thực hiện công bố thông tin Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật. Việc công bố thông tin phải do người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được uỷ quyền công bố thông tin thực hiện. Người đại diện theo pháp luật ...
Đọc Thêm

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị 1. Công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết phải có ít nhất là năm (05) thành viên Hội đồng quản trị và tối đa mười một (11) thành viên Hội đồng quản trị. 2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa ...
Đọc Thêm

Giao dịch với người có liên quan

Giao dịch với người có liên quan 1. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, công ty đại chúng phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể và công bố thông tin cho cổ đông khi có yêu cầu. 2 ...
Đọc Thêm

Họp Hội đồng quản trị

Họp Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị tổ chức họp theo đúng trình tự được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ của công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 1. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước cổ đông của công ty về các hoạt động giám sát của mình. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc ...
Đọc Thêm

Quyền của thành viên Hội đồng quản trị

Quyền của thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, đặc biệt là quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của ...
Đọc Thêm

Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 1. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu bảy (07) ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông 1. Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, đặc biệt là: a) Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ và được ghi trong sổ cổ ...
Đọc Thêm

Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Phụ lục số 06 của Thông tư này. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành. Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán. Phương án xử lý cổ ...
Đọc Thêm

  Điều kiện phát hành cổ phiếu 

Điều kiện phát hành cổ phiếu  Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty phải đảm bảo các điều kiện sau: Có chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng số cổ phiếu phát hành theo ...
Đọc Thêm

Thay đổi việc bán cổ phiếu quỹ

Thay đổi việc bán cổ phiếu quỹ Công ty đại chúng không được thay đổi ý định hoặc phương án bán cổ phiếu quỹ như đã báo cáo và công bố thông tin ra công chúng, trường hợp bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh và những trường hợp khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp ...
Đọc Thêm

Tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ

Tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ Báo cáo về việc bán cổ phiếu quỹ được lập theo Phụ lục số 01 của Thông tư này. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua việc bán cổ phiếu quỹ. Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ...
Đọc Thêm

 Quản lý và hạch toán cổ phiếu quỹ

 Quản lý và hạch toán cổ phiếu quỹ Cổ phiếu quỹ không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Việc quản lý và hạch toán cổ phiếu quỹ thực hiện theo các nguyên tắc hạch toán kế toán. Điều ...
Đọc Thêm

Báo cáo và công bố thông tin việc mua lại cổ phiếu

Báo cáo và công bố thông tin việc mua lại cổ phiếu Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu phải gửi các tài liệu báo cáo nêu tại Điều 5 Thông tư này cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trường hợp tài liệu báo cáo việc mua lại cổ phiếu không đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban ...
Đọc Thêm

Chế độ báo cáo

Chế độ báo cáo Công ty chứng khoán phải gửi báo cáo bằng văn bản hoặc tệp dữ liệu điện tử cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo các thời hạn và quy định như sau: 1.    Báo cáo định kỳ: a)    Trước ngày làm việc thứ năm (05) của tháng tiếp theo, công ty chứng khoán phải gửi ...
Đọc Thêm

Điều kiện mua lại cổ phiếu

Điều kiện mua lại cổ phiếu Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ phải đáp ứng các điều kiện sau: Các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi ...
Đọc Thêm

Điều kiện hợp nhất, sáp nhập

Điều kiện hợp nhất, sáp nhập 1.    Công ty chứng khoán hình thành sau hợp nhất, sáp nhập phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Thông tư này. 2.    Việc hợp nhất, sáp nhập, phương án hợp nhất, sáp nhập phải được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành ...
Đọc Thêm

Các hình thức chuyển đổi công ty chứng khoán

Các hình thức chuyển đổi công ty chứng khoán 1.    Công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên và ngược lại. 2.    Công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ ...
Đọc Thêm

Quy định về hoạt động tư vấn tài chính

Quy định về hoạt động tư vấn tài chính 1.    Công ty chứng khoán được thực hiện tư vấn tài chính, bao gồm: a)    Tư vấn tái cơ cấu, sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại, mua bán doanh nghiệp; b)    Tư vấn quản trị, tư vấn chiến lược doanh nghiệp; c)    Tư vấn chào bán, niêm yết chứng khoán; ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị cấm

Các hành vi bị cấm Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư không được trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các hành vi sau: 1.    Quyết định đầu tư chứng khoán thay cho khách hàng. 2.    Thỏa thuận với khách hàng để chia sẻ lợi ...
Đọc Thêm

Điều kiện bảo lãnh phát hành

Điều kiện bảo lãnh phát hành Công ty chứng khoán được bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn khi đảm bảo các điều kiện sau: 1.    Được cấp phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. 2.    Tại thời điểm ký hợp đồng bảo lãnh phát hành, tổng giá trị của tất cả ...
Đọc Thêm

Quản lý chứng khoán của khách hàng

Quản lý chứng khoán của khách hàng 1.    Đối với chứng khoán đã được đăng ký lưu ký tập trung: a)    Công ty chứng khoán phải quản lý tách biệt chứng khoán thuộc sở hữu của khách hàng với chứng khoán thuộc sở hữu của công ty chứng khoán; b)    Công ty chứng khoán phải thực hiện tái ký gửi ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm đối với khách hàng

Trách nhiệm đối với khách hàng 1.    Khi tư vấn cho khách hàng giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán phải thu thập đầy đủ thông tin về khách hàng, không được đảm bảo giá trị chứng khoán mà mình khuyến nghị đầu tư. 2.    Công ty chứng khoán có nghĩa vụ cập nhật các thông tin thay đổi ...
Đọc Thêm

Tạm ngừng hoạt động

Tạm ngừng hoạt động 1.    Công ty chứng khoán tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán tại trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời gian tạm ngừng không quá chín mươi (90) ngày. Quá thời hạn trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi Giấy phép ...
Đọc Thêm

Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ 1.    Trừ trường hợp mua cổ phiếu lẻ theo yêu cầu của khách hàng hoặc mua sửa lỗi theo quy định của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, công ty chứng khoán là công ty cổ phần được mua lại không quá mười phần trăm (10%) số cổ phần phổ thông đã phát hành làm cổ phiếu ...
Đọc Thêm

Tăng, giảm vốn điều lệ

Tăng, giảm vốn điều lệ 1.    Tăng vốn điều lệ a)    Công ty chứng khoán không được điều chỉnh tăng vốn điều lệ khi chưa chính thức tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán; b)    Công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện tăng vốn điều lệ theo các hình thức quy định của ...
Đọc Thêm

Kiểm soát nội bộ

Kiểm soát nội bộ 1.    Công ty chứng khoán phải thiết lập bộ phận kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Giám đốc (Ban Tổng giám đốc). Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm các quy trình, bộ máy, nhân sự độc lập và chuyên trách. 2.    Bộ phận kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Giám đốc có ...
Đọc Thêm

Quản trị rủi ro

Ban Giám đốc 1.    Giám đốc (Tổng Giám đốc) là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty chứng khoán, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền ...
Đọc Thêm

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên 1.    Công ty chứng khoán phải xây dựng quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên và phải được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên thông qua. 2.    Công ty ...
Đọc Thêm

Bộ máy quản trị của công ty chứng khoán

Bộ máy quản trị của công ty chứng khoán 1.    Bộ máy quản trị của công ty chứng khoán là công ty cổ phần bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc. 2.    Bộ máy quản trị của công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành ...
Đọc Thêm

Đóng cửa văn phòng đại diện

Đóng cửa văn phòng đại diện 1.    Văn phòng đại diện công ty chứng khoán đóng cửa trong các trường hợp sau: a)    Tự nguyện chấm dứt hoạt động; b)    Nơi mở văn phòng đại diện đã có chi nhánh hoặc trụ sở chính của công ty chứng khoán. 2.    Hồ sơ đề nghị đóng cửa văn phòng đại diện ...
Đọc Thêm

Đóng cửa phòng giao dịch

Đóng cửa phòng giao dịch 1.    Hồ sơ đề nghị đóng cửa phòng giao dịch bao gồm: a)    Giấy đề nghị đóng cửa phòng giao dịch (theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này); b)    Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty chứng ...
Đọc Thêm

Thay đổi địa điểm, sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh

Thay đổi địa điểm, sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh 1.    Hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm chi nhánh bao gồm: a)    Giấy đề nghị thay đổi địa điểm chi nhánh (theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này); b)    Bản thuyết minh cơ sở vật chất đảm bảo ...
Đọc Thêm

Thành lập chi nhánh

Thành lập chi nhánh 1.    Chi nhánh là đơn vị thuộc công ty chứng khoán. Chi nhánh công ty chứng khoán được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh theo phân cấp, ủy quyền của công ty chứng khoán. Nghiệp vụ kinh doanh của chi nhánh chỉ giới hạn trong phạm vi các nghiệp vụ kinh doanh mà công ty ...
Đọc Thêm

Thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động

Thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động 1.    Công ty chứng khoán bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động trong các trường hợp sau: a)    Các trường hợp theo quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 70 Luật Chứng khoán; các trường hợp theo quy định pháp luật về xử phạt vi ...
Đọc Thêm

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật 1.    Hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm: a)    Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này); b)    Quyết ...
Đọc Thêm

Rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

Rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán 1.    Thủ tục rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán: a)    Công ty chứng khoán nộp hồ sơ đề nghị rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán, hồ sơ bao gồm các tài liệu sau: -    Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (theo ...
Đọc Thêm

Tên công ty chứng khoán

Tên công ty chứng khoán 1.    Tên công ty chứng khoán bao gồm các thành tố sau: a)    Loại hình doanh nghiệp; b)    Cụm từ “chứng khoán”; c)    Tên riêng. 2.    Tên của công ty chứng khoán phải tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp. Điều 7. Công bố Giấy phép thành lập và hoạt động Trong thời hạn ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động 1.    Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán bao gồm: a)    Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này); b)    Bản ...
Đọc Thêm

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động 1.    Công ty chứng khoán có trụ sở làm việc, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận. 2.    Công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng được lập bằng văn bản thành một bộ gốc bằng tiếng Việt gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kèm theo tập tin điện tử gửi tới địa chỉ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy ...
Đọc Thêm

Hồ sơ phát hành cổ phiếu mới

Hồ sơ phát hành cổ phiếu mới Hồ sơ phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài bao gồm: Các tài liệu theo quy định tại Khoản 3, 5, 6, 7, 9 Điều 3 Thông tư này; Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu theo mẫu tại Phụ lục số ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu 

Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu  Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có bảo đảm ra công chúng bao gồm: Các tài liệu quy định tại Điều 11 Thông tư này; Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với người đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần bao gồm các tài liệu sau: Trường hợp hoán đổi cổ phần cho một hoặc một số cổ đông xác định trong công ty đại chúng khác nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thành lập mới tổ chức tín dụng cổ phần bao gồm: Tài liệu quy định tại khoản 1, 7, 8, 9, 11 Điều 4 Thông tư này; Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu

. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng bao gồm: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng lập theo mẫu tại Phụ lục số 01B kèm theo Thông tư này; Tài liệu ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng lập theo mẫu tại Phụ lục số 01A kèm theo Thông tư này; Bản cáo bạch lập theo mẫu tại Phụ lục số 02A kèm theo ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ báo cáo

Nghĩa vụ báo cáo Công ty quản lý quỹ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các báo cáo định kỳ về hoạt động của công ty như sau: a) Báo cáo tình hình hoạt động tháng của công ty quản lý quỹ với các nội dung theo mẫu tại phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư ...
Đọc Thêm

Bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

Bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán Công ty quản lý quỹ được bổ sung nghiệp tư vấn đầu tư chứng khoán. Hồ sơ đề nghị bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán bao gồm các tài liệu sau: a) Giấy đề nghị sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động về nghiệp ...
Đọc Thêm

Tư vấn đầu tư chứng khoán

Tư vấn đầu tư chứng khoán Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán bao gồm các nội dung sau: Tư vấn cho khách hàng về chính sách đầu tư và chiến thuật giao dịch, bao gồm cơ cấu phân bổ vốn đầu tư; loại tài sản đầu tư và phương thức xác định giá trị tài sản; hình thức ...
Đọc Thêm

Lưu ký, quản lý tài sản của khách hàng ủy thác danh mục

Lưu ký, quản lý tài sản của khách hàng ủy thác danh mục Trong nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư, công ty quản lý quỹ được mở tài khoản lưu ký đứng tên công ty quản lý quỹ tại nhiều ngân hàng lưu ký để lưu ký tài sản ủy thác theo nguyên tắc sau: a) Tại mỗi ...
Đọc Thêm

Chính sách đầu tư

Chính sách đầu tư Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm tổng hợp thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm thông tin về người được hưởng lợi (nếu có); khả năng tài chính, kinh nghiệm đầu tư, thời hạn đầu tư, mục tiêu đầu tư, mức độ rủi ro có thể chấp nhận, các hạn chế đầu tư, ...
Đọc Thêm

Quản lý danh mục đầu tư và hợp đồng quản lý đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư và hợp đồng quản lý đầu tư 1, Công ty quản lý quỹ cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng ủy thác trên cơ sở hợp đồng quản lý đầu tư ký với khách hàng. Trường hợp khách hàng ủy thác là tổ chức, hợp đồng quản lý ...
Đọc Thêm

Lập quỹ, giải thể quỹ theo pháp luật nước ngoài

Lập quỹ, giải thể quỹ theo pháp luật nước ngoài Công ty quản lý quỹ được huy động vốn ở nước ngoài để đăng ký lập quỹ theo pháp luật nước ngoài. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày hoàn tất việc đăng ký thành lập quỹ, giải thể quỹ với cơ quan quản lý có thẩm ...
Đọc Thêm

Ủy quyền hoạt động

Ủy quyền hoạt động Ngoại trừ chức năng đại diện theo ủy quyền của khách hàng ủy thác, công ty quản lý quỹ được: Ủy quyền cho ngân hàng lưu ký, Trung tâm lưu ký chứng khoán thực hiện các hoạt động quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về thành lập và quản ...
Đọc Thêm

Chấm dứt quyền, nghĩa vụ đối với khách hàng ủy thác

Chấm dứt quyền, nghĩa vụ đối với khách hàng ủy thác Công ty quản lý quỹ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình đối với khách hàng ủy thác trong các trường hợp sau: Tự nguyện chấm dứt quyền, nghĩa vụ của mình đối với khách hàng ủy thác theo các quy định của điều lệ quỹ, điều lệ ...
Đọc Thêm

Hạn chế đối với hoạt động của công ty quản lý quỹ

Hạn chế đối với hoạt động của công ty quản lý quỹ Công ty quản lý quỹ không được huy động và quản lý quỹ thành viên có từ ba mươi mốt (31) thành viên góp vốn trở lên. Công ty quản lý quỹ không được là người có liên quan của ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký ...
Đọc Thêm

Quy định chung về trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ

Quy định chung về trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ Tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty quản lý quỹ. Thực hiện việc quản lý tài sản ủy thác theo quy định tại điều lệ quỹ, điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng quản lý đầu ...
Đọc Thêm

Vốn khả dụng

Vốn khả dụng Vốn khả dụng xác định theo quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư, cụ thể như sau: Vốn đầu tư của chủ sở hữu, không bao gồm vốn cổ phần ưu đãi hoàn lại (nếu có); Thặng dư vốn cổ phần; Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ; Quỹ đầu tư ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ công ty quản lý quỹ

Điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ công ty quản lý quỹ Việc tăng vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định pháp luật về doanh nghiệp và bảo đảm: a) Tuân thủ các quy định về chào bán, phát hành chứng khoán ra công chúng; chào bán, phát hành riêng lẻ trong trường ...
Đọc Thêm

Chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ, quản lý thông tin

Chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ, quản lý thông tin 1. Công ty quản lý quỹ phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: a) Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ, định kỳ hàng tháng, bán niên và cả năm theo mẫu, quy định tại phụ lục số 34 ban hành kèm theo Thông tư ...
Đọc Thêm

Trình tự giải thể, thu hồi giấy phép thành lập 

Trình tự giải thể, thu hồi giấy phép thành lập  Sau khi đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên, chủ sở hữu thông qua việc giải thể công ty, công ty quản lý quỹ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ đề nghị về việc giải thể. Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau: Giấy ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình công ty

Trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình công ty Công ty quản lý quỹ thực hiện chuyển đổi loại hình công ty phải được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển đổi loại hình công ty bao gồm: Giấy đề nghị chấp thuận chuyển đổi loại hình công ty theo mẫu ...
Đọc Thêm

Quy định chung về hợp nhất, sáp nhập công ty quản lý quỹ

Quy định chung về hợp nhất, sáp nhập công ty quản lý quỹ Việc hợp nhất, sáp nhập phải bảo đảm các nguyên tắc sau: Việc hợp nhất, sáp nhập; phương án hợp nhất, sáp nhập, hợp đồng hợp nhất, sáp nhập phải được đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên, chủ sở hữu thông qua; Quyền lợi, ...
Đọc Thêm

Các hoạt động phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

Các hoạt động phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu dưới đây trong công ty quản lý quỹ phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản, trừ trường hợp công ty quản lý quỹ là công ty đại chúng: a) Giao dịch chiếm ...
Đọc Thêm

Tạm ngừng hoạt động, đình chỉ hoạt động

Tạm ngừng hoạt động, đình chỉ hoạt động Công ty quản lý quỹ tạm ngừng hoạt động trong các trường hợp sau: a) Buộc phải tạm ngừng hoạt động do không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật về chỉ tiêu an toàn tài chính và có lỗ gộp dưới năm mươi ...
Đọc Thêm

Chi nhánh

Chi nhánh Trừ nghiệp vụ quản lý tài sản ủy thác, chi nhánh công ty quản lý quỹ được cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán và các hoạt động khác theo sự phân cấp, ủy quyền của công ty quản lý quỹ. Việc thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ phải đáp ứng các ...
Đọc Thêm

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) phụ trách nghiệp vụ, người điều hành quỹ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Đáp ứng quy định tại điểm a, b khoản 5 Điều 9 Thông tư này; Có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm tại các bộ phận ...
Đọc Thêm

Kiểm soát nội bộ

Kiểm soát nội bộ Công ty quản lý quỹ phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với cơ cấu tổ chức của công ty, thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ trực thuộc ban điều hành và ban hành các quy định về kiểm soát nội bộ bao gồm chính sách, quy chế, quy trình ...
Đọc Thêm

Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát

Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát Cơ cấu tổ chức, điều kiện, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và các quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ của hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, ban kiểm soát ...
Đọc Thêm

Trình tự cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Trình tự cấp giấy phép thành lập và hoạt động Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo cho đại diện cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ bao gồm: Giấy đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo mẫu quy định tại phụ lục số 01 ban hành ...
Đọc Thêm

Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động Có trụ sở và trang thiết bị đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Quyền sử dụng trụ sở công ty có thời hạn tối thiểu một năm tính từ ngày hồ sơ thành lập công ty quản lý quỹ đã đầy đủ và hợp lệ; Có đủ cơ ...
Đọc Thêm

Thông tin cho nhà đầu tư

Thông tin cho nhà đầu tư   Công ty quản lý quỹ định kỳ phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các báo cáo sau: a) Báo cáo định kỳ hàng tuần về thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ đóng theo mẫu quy định tại phụ lục số 16 ban hành kèm theo Thông tư này; ...
Đọc Thêm

Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của ngân hàng lưu ký

Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của ngân hàng lưu ký Ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình đối với quỹ trong các trường hợp sau: a) Ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát bị chia, tách, giải thể, phá sản, bị hợp nhất, bị sáp nhập, chuyển đổi tư ...
Đọc Thêm

Hoạt động giám sát quỹ đóng của ngân hàng giám sát

Hoạt động giám sát quỹ đóng của ngân hàng giám sát Phạm vi giám sát chỉ hạn chế trong các hoạt động của công ty quản lý quỹ có liên quan tới quỹ đóng mà ngân hàng thực hiện chức năng giám sát. Trách nhiệm của ngân hàng giám sát trong hoạt động giám sát đầu tư của công ty ...
Đọc Thêm

Các quy định chung về ngân hàng giám sát

Các quy định chung về ngân hàng giám sát Ngân hàng giám sát do công ty quản lý quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Chứng khoán. Ngân hàng giám sát phải hoàn toàn độc lập và tách biệt với công ty quản lý quỹ mà ngân hàng cung cấp ...
Đọc Thêm

Hoạt động đầu tư của quỹ thành viên

Hoạt động đầu tư của quỹ thành viên Quỹ thành viên được đầu tư vào các loại tài sản quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Thông tư này. Quỹ thành viên được tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của pháp luật về doanh ...
Đọc Thêm

Hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên

Hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên Quỹ thành viên được hợp nhất, sáp nhập với quỹ thành viên khác theo quyết định của các đại hội thành viên. Quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập có số thành viên không vượt quá ba mươi (30) thành viên. Ngày hợp nhất, ngày sáp nhập là ngày các đại hội ...
Đọc Thêm

Tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên

Tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên Việc tăng, giảm vốn điều lệ của quỹ thành viên tuân thủ các quy định sau: a) Điều lệ quỹ có quy định việc tăng, giảm vốn điều lệ; b) Việc tăng, giảm vốn điều lệ quỹ đã được đại hội thành viên quỹ thông qua; c) Sau khi điều chỉnh vốn, ...
Đọc Thêm

Thành lập quỹ thành viên

Thành lập quỹ thành viên Quỹ thành viên do thành viên đáp ứng quy định tại điểm b khoản 2 Điều này góp vốn thành lập trên cơ sở biên bản thoả thuận góp vốn và điều lệ quỹ. Việc thành lập quỹ thành viên phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đáp ứng các điều kiện ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục giải thể quỹ

Trình tự, thủ tục giải thể quỹ Trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày đại hội nhà đầu tư thông qua việc giải thể quỹ, công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát và ban đại diện quỹ (trong trường hợp không có công ty quản lý quỹ) phải thông báo việc giải thể quỹ cho ...
Đọc Thêm

Gia hạn thời gian hoạt động của quỹ

Gia hạn thời gian hoạt động của quỹ Việc gia hạn thời gian hoạt động của quỹ tuân thủ các quy định sau: a) Việc gia hạn thời gian hoạt động của quỹ đã được đại hội nhà đầu tư của quỹ thông qua; b) Giá trị tài sản ròng của quỹ tại kỳ định giá gần nhất trước thời ...
Đọc Thêm

Hợp nhất, sáp nhập quỹ

Hợp nhất, sáp nhập quỹ Quỹ đóng được hợp nhất, sáp nhập với một quỹ đóng khác theo quyết định của đại hội nhà đầu tư. Tối thiểu ba mươi (30) ngày trước ngày họp đại hội nhà đầu tư, công ty quản lý quỹ phải cung cấp cho nhà đầu tư các tài liệu liên quan tới việc hợp ...
Đọc Thêm

Ban đại diện quỹ

Ban đại diện quỹ Ban đại diện quỹ đại diện cho nhà đầu tư, có từ ba (03) tới mười một (11) thành viên, được bầu tại các cuộc họp đại hội nhà đầu tư hoặc được nhà đầu tư cho ý kiến bằng văn bản. Việc đề cử, ứng cử thành viên ban đại diện quỹ phải tuân thủ ...
Đọc Thêm

Đại hội nhà đầu tư

Đại hội nhà đầu tư Đại hội nhà đầu tư do công ty quản lý quỹ triệu tập và quyết định những nội dung sau: a) Sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ, hợp đồng giám sát; b) Thay đổi chính sách, mục tiêu đầu tư của quỹ; quyết định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư tham gia vào quỹ

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư tham gia vào quỹ Nhà đầu tư có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Quyền được đối xử công bằng. Mỗi chứng chỉ quỹ đều tạo cho người sở hữu quyền, nghĩa vụ, lợi ích ngang nhau; b) Quyền tự do chuyển nhượng chứng chỉ quỹ, trừ trường hợp bị ...
Đọc Thêm

Giá trị tài sản ròng

Giá trị tài sản ròng Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm xác định giá trị tài sản ròng của quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ định kỳ tối thiểu một lần trong một tuần, trong đó: a) Giá trị tài sản ròng của quỹ được xác định bằng tổng giá trị tài ...
Đọc Thêm

Danh mục và hoạt động đầu tư của quỹ đóng

Danh mục và hoạt động đầu tư của quỹ đóng Danh mục đầu tư của quỹ đóng phải phù hợp với mục tiêu và chính sách đầu tư đã được quy định tại điều lệ quỹ và công bố tại bản cáo bạch. Quỹ đóng được phép đầu tư vào các loại tài sản sau đây tại Việt Nam: a) ...
Đọc Thêm

Xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ

Xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ   Trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ hoặc giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ điều chỉnh có hiệu lực, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm xác nhận quyền sở hữu cho nhà đầu tư với số lượng ...
Đọc Thêm

Chào bán, phân phối chứng chỉ quỹ đóng

Chào bán, phân phối chứng chỉ quỹ đóng Việc chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng chỉ được thực hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ. Trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực, công ...
Đọc Thêm

Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng

Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng Việc chào bán, phát hành chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng bao gồm chào bán lần đầu để huy động vốn lập quỹ và phát hành thêm để tăng vốn. Việc chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng phải được công ty quản lý quỹ đăng ký với ...
Đọc Thêm

Các quy định chung về quỹ đóng, quỹ thành viên

Các quy định chung về quỹ đóng, quỹ thành viên Tên của quỹ phải phù hợp với các quy định pháp luật về doanh nghiệp, viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu, phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây: a) Cụm từ “quỹ đầu tư”; b) Tên riêng, phù ...
Đọc Thêm

Thông tin cho nhà đầu tư 

Thông tin cho nhà đầu tư  Công ty quản lý quỹ định kỳ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các báo cáo sau: Báo cáo định kỳ hàng tuần về thay đổi giá trị tài sản ròng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo mẫu tại phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư ...
Đọc Thêm

Hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát

Hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát Phạm vi giám sát chỉ hạn chế trong các hoạt động của công ty quản lý quỹ mà có liên quan tới công ty đầu tư chứng khoán mà ngân hàng thực hiện chức năng giám sát. Trách nhiệm của ngân hàng giám sát trong hoạt động giám sát đầu tư ...
Đọc Thêm

Hoạt động của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát

Hoạt động của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát Ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát được lựa chọn tổ chức tài chính ngoài nước có chức năng lưu ký tài sản làm tổ chức lưu ký phụ để lưu ký các tài sản ở nước ngoài của công ty đầu tư chứng khoán được đầu tư ...
Đọc Thêm

Các quy định chung về ngân hàng giám sát

Các quy định chung về ngân hàng giám sát Ngân hàng giám sát do công ty quản lý quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 6 Điều này, khoản 1 Điều 98 Luật Chứng khoán và được đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán thông qua. Ngân hàng giám sát ...
Đọc Thêm

Giải thể công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Giải thể công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ Công ty đầu tư chứng khoán giải thể theo quyết định của đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau: Hợp đồng quản lý đầu tư bị chấm dứt hoặc công ty quản lý quỹ bị giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy phép thành lập và ...
Đọc Thêm

Hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ Công ty đầu tư chứng khoán được hợp nhất, sáp nhập với công ty đầu tư chứng khoán khác theo nguyên tắc sau: a) Đã được đại hội đồng cổ đông thông qua về việc hợp nhất, sáp nhập; b) Phương án hợp nhất, sáp nhập, hợp đồng ...
Đọc Thêm

Tăng, giảm vốn điều lệ của công ty đầu tư riêng lẻ

Tăng, giảm vốn điều lệ của công ty đầu tư riêng lẻ Việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn của công ty đầu tư chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau: Được đại hội đồng cổ đông thông qua về việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn; Có phương án chào bán cổ phần ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông Quyền, nghĩa vụ của cổ đông thực hiện theo quy định tại điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, phù hợp với các quy định có liên quan tại tại Điều 12 Thông tư này và các quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Điều 24. Đại hội đồng cổ đông, ...
Đọc Thêm

Thành lập công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Thành lập công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ: a) Đối với công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ ủy thác quản lý vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 87 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP; b) Đối với công ...
Đọc Thêm

Gia hạn thời gian giải thể công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Gia hạn thời gian giải thể công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Việc gia hạn thời gian hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán tuân thủ các quy định sau: a) Việc gia hạn thời gian hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán đã được đại hội đồng cổ đông của công ty đầu ...
Đọc Thêm

Tăng giảm vốn điều lệ

Tăng giảm vốn điều lệ Việc tăng, giảm vốn điều lệ và thực hiện các thay đổi phải chấp thuận của công ty đầu tư chứng khoán phải tuân thủ theo quy định tại Điều 82 và Điều 86 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. Điều 17. Hợp nhất, sáp nhập công ...
Đọc Thêm

Thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định đại hội đồng cổ đông

Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định đại hội đồng cổ đông Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm xây dựng và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quy trình nội bộ về điều kiện, trình tự, thủ tục triệu tập, thể thức tiến hành họp và thông qua q