Giới hạn mức tham gia đặt cược

Giới hạn mức tham gia đặt cược 1. Mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng (mười nghìn đồng). 2. Mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1.000.000 đồng (một triệu đồng). 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư [...]

Read more...

 Loại hình đặt cược

 Loại hình đặt cược Các loại hình đặt cược được phép kinh doanh bao gồm: 1. Đặt cược đua ngựa. 2. Đặt cược đua chó. 3. Đặt cược bóng đá quốc tế. Điều 6. Sản phẩm đặt cược 1. Đối với đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó: Sản phẩm đặt cược dựa trên thứ hạng của ngựa đua, chó đua khi về đích trong cuộc đua ngựa, đua chó do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược tổ chức theo quy định tại Chương [...]

Read more...

 Nguyên tắc kinh doanh đặt cược

 Nguyên tắc kinh doanh đặt cược 1. Kinh doanh đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích phát triển, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan. 2. Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược theo quy định [...]

Read more...

 Thu hồi Giấy phép sản xuất rượu

 Thu hồi Giấy phép sản xuất rượu Tổ chức, cá nhân sẽ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu trong trường hợp vi phạm điều kiện về sản xuất, kinh doanh rượu và vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Điều 24. Xử lý vi phạm Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu [...]

Read more...

Các hành vi vi phạm Về sản xuất, kinh doanh rượu

Các hành vi vi phạm Về sản xuất, kinh doanh rượu 1. Sản xuất, kinh doanh rượu không có Giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 2. Sản xuất, mua bán, tiêu thụ sản phẩm rượu nhập lậu, rượu giả, rượu nhái nhãn mác, kiểu dáng, không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo các quy định của pháp luật. 3. Sản xuất rượu vượt trên năng lực sản xuất quy định trong giấy phép. 4. Dây chuyền máy [...]

Read more...

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh sản phẩm rượu

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh sản phẩm rượu 1. Mua sản phẩm rượu có nguồn gốc hợp pháp. 2. Tổ chức lưu thông, tiêu thụ sản phẩm rượu trên thị trường theo Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu được cấp. 3. Thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn sản phẩm rượu chỉ được bán sản phẩm rượu cho các thương nhân có Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu thuộc hệ thống phân phối của mình [...]

Read more...

 Nhập khẩu rượu

 Nhập khẩu rượu 1. Rượu nhập khẩu bao gồm rượu thành phẩm đóng chai, hộp, thùng… để tiêu thụ ngay và rượu dưới dạng bán thành phẩm và phụ liệu dùng để pha chế thành rượu thành phẩm tại Việt Nam. 2. Rượu nhập khẩu phải có chứng từ nhập khẩu hợp pháp theo quy định hiện hành và thực hiện quy định về dán tem rượu nhập khẩu theo quy định tại Điều 15 của Nghị định này. 3. Rượu nhập [...]

Read more...

 Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu

 Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu 1. Số lượng Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu được xác định trên nguyên tắc sau: a) Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu được xác định theo số dân trên cả nước theo nguyên tắc không quá một (01) Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu trên bốn trăm nghìn (400.000) dân; b) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu được [...]

Read more...

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu 1. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu bao gồm: a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu; b) Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định; c) [...]

Read more...

 Nhãn hàng hóa sản phẩm rượu

 Nhãn hàng hóa sản phẩm rượu 1. Sản phẩm rượu chỉ được tiêu thụ tại Việt Nam khi có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 12 của Nghị định này. 2. Sản phẩm rượu tiêu thụ tại Việt Nam phải thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa thực phẩm. 3. Đối với rượu sản xuất để xuất khẩu thì thực hiện ghi nhãn [...]

Read more...